Haşim Efendi

Haşim Efendi
(1841-1915)

Aslen, Meram İlçesi içinde Yatağan köyünde yatır Yatağan Mürsel (15. Yüzyıl) soyundan olup, Konya’da Uluırmak Burhandede Mahallesi’nde doğdu. Küçük yaşta hafız oldu. Ağabeyi de Kapı Camii vaizlerinden Sultan Hoca’dır (vefatı: 1904).

Müderris olmasında amcaoğlu Kaşif Hoca’nın etkisi oldu. Molla Efendi Medresesi’nde okudu, onun ölümü üzerine aynı medreseye müderris oldu. Güzel yazı da yazan Haşim Efendi, Mollaoğlu (Eskiden üzüm Pazarı idi, şimdi ise yerine Belediye tarafından Mevlâna Çarşısı İşhanı yaptırıldı) ve Kütüphane Medreseleri’nde (Yusuf Ağa kitaplığına bitişik) ders okuttu. Güzel yazıyı, Abdülgani Vehbi Efendi’den öğrendi.

1874 yılında 49 talebesine Dürrü’n-Naci, Camî, Halebî ve Maksut, 1876-77 yıllarında 17-18 talebesine, Molla Camî, İzhar ve Halebi, 1882 yılında da 80 talebesine, Akaid, Molla Camî, Mülte-ka ve Halebi, ertesi yıllarda da 30’zar talebesine Hayalî ve Molla Camî okuttu. İleri yıllarda öğrenci sayısı daha da arttı, zaman zaman müderris imtihanlarında komisyon üyesi olarak da görev yaptı.

Yazdığı yazılarından bazıları ve kitaplarının bir kısmı kızkardeşinin torunu Avukat Tahir Mıhçızade’de bulunuyordu.

Haşim Efendi 2 Kasım 1915 tarihinde öldü ve Yağlıtaş Mezarlı’ğına (Hakimiyeti Milliye İlkokulu’nun karşısı) gömüldü. Mezarlığın kaldırılması üzerine Uluırmak Mezarlığı’na nakledildi. Orjinal mezar taşı kaybolduğu için yerine sembolik bir taş dikildi.

Haşim Efendi’nin iki kızı ve bir oğlu oldu. Bu biyografinin hazırlanmasında yardımcı olan Mehmet Bildirici, Haşim Efendi’nin oğlunun torunu bulunmaktadır.

Haşim Efendi’nin, arşivimizde Hükümet önünde yapılan cülus şenliklerinde çekilmiş bir fotoğrafı bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

KVS, 1874-1886;
Arabacı a.g.e. s. 340;
Uyar, Hatatr Armanı, S.116, s. 57;
Uz, “Haşim Efendi” Konya Ansiklopedisi, s.4/205.