Konya alimleri ve velileri

Konyalı Şeyhü’l-İslâmlar ve Şeyhler

Silleli İlim Adamları ve Hattatlar

Sille muhtelif kültürlerin harman olduğu bölgelerimizden birisidir. Halk şairleri, âşıkları ve testiciliği ile meşhurdur. Sille insanı hassas ve aynı zamanda da sanatkar ruhludur. Bu arada Sille’de pek çok da müderris, hattat ve tasavvuf erbabı insan yetişmiştir. Sille’de yetişen bazı müderris ve hattatlarımızdan bazıları şunlardır :

Osmanlı Dönemi Konya Müftüleri

 Osmanlı’dan günümüze, pek çok meşhur ilim adamı, makarr-ı ulema olan Konya’mızda müftülük yapma şerefine nail olmuş, onlar da, “Şere-fü’l-mekân bi’l-mekin” hikmetince, görevlerini hakkıyla ifa etmişlerdir.

Müftülerimizle ilgili kaynakların mahdut olması sebebiyle pek çoğunun ismi tespit edilememiştir. Diğer ulema gibi, isimlerini tespit edebildiğimiz müftülerimizi de kronolojik sıraya riayet ederek, aynı zamanda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini biribirinden ayırarak incelemekte fayda mülahaza ettik. Zira son elli yıl içerisinde müftülük görevinde bulunan müftülerimizin bir kaçı müstesna hepsi hayatta bulunmaktadır. Osmanlı dönemi müftülerini müteakip, tespit edebildiğimiz en ünlü müsevvidlerimizin tarihçe-i hayatları üzerinde durulacak. Cumhuriyet dönemi müftüleri ise, daha sonra verilecektir.

Bu bölümde isimlerini vereceğimiz müftülerimizin çoğunun, bugün kabirleri yok olmuş, taşlarının bile nerede olduğu bilinmemektedir. Hepsini de rahmet ve minnetle anıyoruz.

Konya Müsevvitleri

Müsevvit’in kelime manası; müsvedde, karalama ve taslak yapan manalarına gelir. Çoğulu, Müsevvidîn’dir. Umumi manada ise, eskiden resmi dairelerde ve daha ziyade mektubîve tahrirat kalemlerinde müsvedde kaleme alan kâtipler hakkında kullanılan bir tabirdir. Fakat müftülüklerde bulunan bu kadro, yakın zamana kadar müftü yardımcılığı olarak kabul edile gelmiştir. Ayrıca müftülüklerde kalem işlerine bakan bir kâtiplik kadrosu da daima olmuş sonradan kadro genişletilmiştir. Günümüzde bu müsevvitlik unvanı; Müftü Yardımcılığına tahvil edilmiştir.

Geçmişte bu makamdan da çok büyük âlimler gelip geçmiştir. Müsevvit Mustafa Fehmi Efendi, Kürt Hacı Halil Efendi, Bergamalı Hacı Hasan Efendi ve son olarak da, Bülbül Hoca namıyla maruf Mehmet Efendi Konya’mızda müsevvidlik görevinde bulunan meşhur müsevvidlerdendir.

İsimlerini tespit edebildiğim müsevvidlerimizin, sayıları az olması sebebiyle, müftülerde olduğu gibi, cumhuriyetten önce ve sonra tasnifine tabi tutmadan hepsini bu bölümde vermeyi uygun buldum.