Abdülaziz Sultan

Abdülaziz Sultan

Abdülaziz Sultan, Selçuklu Döneminin ünlü tasavvuf, ilim ve devlet adamlarındandır. Sultan III. Alâeddin Selçuklu tahtına oturduğunda yanında vezir olarak Tebrizli Şemseddin Ahmet, müstevfî (maliyeden sorumlu devlet görevlisi) olarak da Abdülaziz Sultan vardı.

Selçuklu sultanının Abdülaziz Sultan vasıtasıyla Osman Gazi’ye bağımsızlık alâmetleri gönderdiği, Alâeddin Keykubat’ı ziyaret eden Erturul Gazi, Vezir Abdülaziz’i de ziyaret ettiği ve kızı Rabia’yı oğlu Osman Bey’e nikâhladığı rivayet edilir.

Şeyh’e ait, Abdülaziz Mahallesi’ndeki, tahminen 651 H. 1253 M. yıllarında Selçuklu Sultanı Keyhüsrev Oğlu İzzeddin Keykavüs II. döneminde bir mescit yaptırılmıştır. Mescidi kimin yaptırdığı ve şeyhin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Mescidin bulunduğu mahalle Abdülaziz Mahallesi adını taşımıştır.

Abdülaziz Mescidi

Abdülaziz Mescidi

Mescitin çevresinde bulunduğu tahmin edilen hazire sonradan kaldırılmıştır.

Kerimüddin Mahmud’un eserinde, Abdülaziz Sultan hakkında hakaretamiz ifadelere yer verdiği görülmektedir.

KAYNAKLAR

Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsaleratü’l-Ahbâr, (Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 189-190;
Önder, a.g.e. s. 146-147;
Konyalı, a. g. e. s. 279;
Uz, “Abdülaziz Sultan” Konya Ansiklopedisi, s. 1/17.