Abdullah Rıza

(d.1337/1924)

Abdullah Rıza

Abdullah Rıza

1924 yılında Konya’da doğdu. Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin ortanca oğludur. On yaşlarında iken, babası ile birlikte Medine-i Münevvere’ye gitti, bugüne kadar hayatı orada geçti.

Babasından kaşıkçılık, Saatçi Osman Efendi’den de saatçilik öğrendi. Onun musiki, şiir ve hat sanatına olan merakı küçük yaşlarda başladı. Genç yaşlarda Harem-i Şerifin kıble duvarındaki meşhur Hattat Abdullah Zühtü Efendi’nin yazılarını saatlerce hayranlıkla seyreder.

Konyalı Hattat Ali Rıza Efendi’den yazı dersleri aldı. Mısırlı ünlü Hattat İbrahim Efendi’den istifade etti. Ayrıca büyük Hattat Ha-mid Bey’den de yazı dersleri alarak ondan da icazet almaya muvafak oldu.

1. Hat Sanatı Yarışması’na katılarak birincilik ödülünü aldı. II. Hat Sanatı Yarışması’nın hazırlık çalışmalarına katıldı. Komisyon üyeliği görevini de yüklenerek, önemli katkılarda bulundu.

1370 Hicri yılında Mescid-i Nebevî’nin ilk genişletme çalışmalarında pencerelerin dış cephelerine sülüs yazı ile Kelime-i Tevhit, Mescid-i Nebevî’nin içindeki üstü açık ilk sahanın duvarlarına Sahabe-i Kiram ve Tabiin-i izam’la birlikte, büyük imamlardan bazılarının isimlerini yazdı. Bundan bir müddet sonra da, Harem-i Şerifin bütün kapılarının adlarını sülüs yazı ile mermer üzerine yazma şerefine mazhar oldu.

Yazı koleksiyonu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi tarafından bastırıldı. Üstadın bu kıymetli eserinde, Faysal bin Fahd bin Abdülaziz, Ekmeliddin İhsanoğlu, Ahmet Ziya (Hacı Veyiszade İbrahim Efendi’nin oğlu), Dr. Ali Kemal Belviranlı, M. Uğur Derman, Hattat Hasan Çelebi’nin birer takriz yazısı bulunmakta, sanatı ile ilgili geniş bilgi verilmektedir. 1993 yılında neşredilen bu kıymetli eser, sahasında koleksiyonların en zenginlerinin başında gelmektedir.

Abdullah Rıza'nin bir Hattı

Abdullah Rıza’nin bir Hattı

Takriz yazısının bir bölümünde: “ Hattatımız, Allah tarafından kendisine bu müstesna kabiliyet verilmiş olan bir nadire-i fıtrattır” diyen Ahmet Ziya Bey, hiç de haksız değildir.

Bir zamanlar yaz aylarını Konya’da geçiren Abdullah Rıza Bey, halen Medine-i Münevvere’de ikamet etmekte ve ağır hasta bulunmaktadır.

KAYNAKLAR

– Hüseyin Öksüz, “Abdullah Rıza”, Konya Ansiklopedisi, 1/9-10.