Aheveynzade Ali Efendi

Aheveynzade Ali Efendi
(ö.1891)

Konya’nın Çukur çimen köyünde doğdu. Doğum tarihi ve kimlerde okuduğu bilinmemektedir. Aheveynzade Mustafa ve Mehmet Vehbi Efendilerin babasıdır. 1883 yılında Kürkçü Mahallesi’nde Zincirli Medrese’nin müderrisi Ali Efendi’dir. Ali Efendi bu yıl, adı geçen medresede, 45 talebesine Celal, Tastikat ve Molla Cami okutur. Göreve de bu yıl başlamıştır. Ertesi yıl da görevi devam eder. 1884 yılında da aynı sayıda talebesine aynı dersleri okutur.

Ali Efendi’nin 1891 yılında hac görevini ifa sırasında Mekke’de vefat etti. Cennetü’l-Mualla’da metfundur.

KAYNAKLAR

KVS, 1300/1883, 1301/1884;
Arabacı, a.g.e. s. 435;
Mehmet Özkardeş’le 20. 2. 2004 tarihli görüşme.