Aheveynzade Mustafa Efendi

Aheveynzade Mustafa Efendi
(1 864 -1931)

Aheveynzade Mustafa Efendi

Aheveynzade Mustafa Efendi

1864 yılında Konya’da dünyaya geldi. Aslen Çukurçimen köyündendir. Aheveynzâde Mehmet Efendi’nin ağabeyidir, ilk tahsilini yaptıktan sonra medreseye devam ederek zamanının ünlü bilginlerinden ders ve icazet aldı.

Vermiş olduğu müderrislik imtihanından sonra, Kürkçü Mahallesi’nde Zincirli Medresesi’ne müderris oldu ve pek çok talebe yetiştirdi. 1901 yılında Mustafa Efendi’nin 40 talebesi bulunmaktadır. Mustafa Efendi, aynı talebe sayısı ile 1903 yılında da eğitim-öğretime devam eder. Mustafa Efendi’nin babası Ali Efendi (ö. 1891)de aynı medresenin müderrisidir.

Medrese 1923-24 yıllarında yıkıldı. Mustafa Efendi müderrisliği dışında bazı görevlerde de bulunmuştur. Abdülmümin Mescidi evrathanlığı yanında, elimize geçen bir tayin belgesinden onun, Konya Bidayet Mahkemesi Ceza Dairesi hâkimliğinde de bulunduğunu öğreniyoruz. Mustafa Efendi bu mahkemeler kaldırılıncaya kadar görevine devam etmiştir.

Salnamelerdeki kayıtlara göre, 1901 ve 1903 yıllarında onun kırk talebesi vardır. Zincirli Medresesi’nin son müderrislerindendir.

Hayırsever bir zat olan Mustafa Efendi 1931 vefat etmiş ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Kabri, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi’nin kabrine dönen yolun sol başındadır. Mustafa Efendi’nin erkek çocuklarından nesli devam etmemiş, oğlu Ali Efendi Süveyş Harekâtı’nda İngilizlere esir düşmüş ve orada vefat etmiştir.

Nesli, kızı Halis Efendi’nin eşi Fatma Hanım’dan devam etmektedir.

Ahaveynzade kardeşlerin evleri, eski Kürkçü Mahallesi’nde Asri Cami’nin kuzeyinde idi.

KAYNAKLAR

KVS 1901-1903; Arabacı, a.g.e. s. 435;
Sural, a.g. dizi yazı, 6 Kasım 1975;
Mehmet Özkardeş’le 20. 2. 2004 tarihli görüşme.