Ahmet Fahri Efendi

Ahmet Fahri Efendi (Parlak Hoca)
(ö. 1877)

Konya’da doğdu. Zamanının müderrislerinden okuyarak icazet aldı, Konya’mızın ileri gelen müderrislerindedir. Kavaklı (Fevziye) Medresesi’nde müderrislik yaptı ve pek çok talebe yetiştirdi.

Ahmet Fahri Efendi, 1299/1881-82 yılında Nakiboğlu Camii’nde 60 talebesine Akaid, Tasavvurât ve Mültekâ okuttu. Hattat Tahir Efendi ve Hattat Yörük Hacı Şükrü Efendi, merhumun talebelerindendi.
Hakkında fazla malumat elde edemediğimiz Ahmet Fahri Efendi, 1877 yıllarında hac görevini ifa ettiği sırada, Mekke ile Medine arasında bir konaklama mahallinde geçirmiş olduğu ani bir rahatsızlık sonunda vefat etti.

Ali, Halis Rıza, Hikmet, Nuri adında dört oğlu oldu. Oğullarından Halis Rıza ve Hikmet Efendiler de ilmiye sınıfına mensuptur. Medrese tahsili görmüş ve icazet almışlardır. Torunlarından Ali Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi de Darü’l-İrfan Mektebi mezunudur.

Kapı Camii altında hazır elbise işleri ile iştigal eden Nuri Parlak’ın babası olan Hikmet Efendi de 1964 yılında vefat etti. Halis Rıza Efendi Üçler Kabristanı’nda, diğerleri ise Hacıfettah Kabristanı’nda metfundur. Halis Rıza Efendi’nin hayatı ayrıca verilmiştir.

KAYNAKLAR

1299/1881-82 yılı Konya Vilâyet Salnamesi;
Mahmut Sural, “Veli Sabri Uyar’ın Defterlerinden, 6 Aralık 1978 – 8 Aralık 1978.