Ahmet Gürtaş

Ahmet Gürtaş
(1940-1999)

Ahmet Gürtaş

Ahmet Gürtaş

1940 yılında Konya Beyşehir, Doğanbey’de doğdu. Altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur.

Üç kuşak öncesine kadar “Ağıllıoğulları” diye anılan geniş bir sülaleye mensuptur. Dedesinden itibaren aile, “Hâre” kelimesinden değiştirilme, “Herellioğulları” lakabıyla tanındı. İlkokulu, doğduğu yerde 1952 yılında bitirdi. İlkokul beşinci sınıfa giderken başladığı hafızlığı da aynı yılda tamamladı.

Elif cüzünden hıfzını ikmal edinceye kadar huzurunda hususi olarak ders okuduğu hocası, aynı nahiyeden merhum Hafız Osman Şişman Efendi’dir.

Hıfzından sonra dini tahsile 1953 yılında İzmir Kestane Pazarı Camii Külliyesi’nde faliyet gösteren Kur’ân kursunda başladı. Aynı yıl İzmir İmam-Hatip Okulu’na kaydoldu, üçüncü sınıftan itibaren naklen geldiği Konya İmam-Hatip Okulu’nu 1960 yılında bitirdi. Aynı yıl İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi ve buradan da 1964 yılında mezun oldu.

1964-1966 yılında Balıkesir İmam-Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmenliği ve bir müddet müdür yardımcılığı görevinde bulundu.

1966 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca açılan bir mülakata katılarak Konya Yüksek İslâm Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı stajyer öğretmenliğine naklen tayin edildi. Merhum Prof. Dr. Nihat Mazlum Çetin (O zaman Doçent)’in yönetiminde hazırladığı tez çalışmasında başarılı görülerek 1969 yılında aynı enstitüye asli öğretmen olarak tayin edildi. 1972-1974 yıllarında Polatlı’da Topçu ve Füze Okul’unda yedek subay olarak yaptığı askerlik ile 1980 yılında yaptığı Milli Eğitim Bakanlığı Tâlim ve Terbiye Kurulu üyeliği görevleri dışında, Konya Yüksek İslâm Ens-titüsü’ndeki görevi 1982 yılına kadar devam etti.

1982 yılı Nisan ayında naklen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine tayin edildi. Bu görevden 1984 yılı Şubat ayında istifaen ayrılarak T. Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü kuruluşunda genel müdür olarak çalışmaya başladı. Dört buçuk yıl süren bu görevden 1988 yılı Ağustos ayında ayrıldı. Bu görevi sürdürdüğü yıllarda emekli oldu.

1989 yılı Nisan ayında, emekliliğini iptal ettirerek, Devlet Bakanlığı’nda müşavir olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl Ekim ayında, katıldığı bir imtihan sonucunda, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Arapça öğretim görevlisi olarak tayin edildi. Böylece “Yüksek İslâm Enstitüsü” olduğu dönemde, yaklaşık on beş yıl hizmet gördüğü kurumuna yeniden dönmüş oldu. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Doktora öğrencisi olarak kaydoldu. 1994 yılında doktor ünvanını aldı.

Başarılı bir öğrencilik ve meslek hayatına sahipti. Bunda, küçük yaşta hafız olmasının ve İzmir Kestane Pazarı’nda aldığı Arapça ile ilgili temel bilgilerin yanında, orta ve yüksek öğrenimdeki öğrencilik yıllarında okulda öğrendikleriyle yetinmeyip; gerek okuldaki hocalarından, gerek üst sınıfardaki yetişen öğrenci arkadaşlarından özel dersler almak suretiyle kendini yetiştirmeye çalışmasının büyük payı vardır.

Yüksek İslâm Enstitüsü öğrencisi iken Öğrenci Derneği Başkanlığı yaptığı yıllardan itibaren hizmet gördüğü çevrelerde sosyal ve kültürel alanlardaki faaliyetlere katılmasıyla da tanındı. Bu cümleden olarak Konya, Balıkesir ve Ankara’da bir takım hayır ve kültür derneklerinde uzun yıllar fahri olarak görev almış; özellikle mesleki ve genel din eğitimi ve öğretimi ile ilgili resmî ve özel şûra ve komisyon çalışmalarının birçoğuna katılmıştır.

8 Aralık 1999 tarihinde vefat etti ve doğum yerinde toprağa verildi.

Pekçok ilmî makale ve bildiriye imza atan Gürtaş, Mustafa Uzunpostalcı, İsmet Ersöz ve Ahmet Yılmaz’la birlikte ortaokul ve liseler için din bilgisi; imam hatip liseleri ile İslâm enstitüleri için Arapça ders kitapları kaleme aldı. Birçok çeviriye de imza attı.

KAYNAKLAR

Mustafa Uzunpostalcı. “10. Vefat Yıldönümünde Ahmet Gürtaş”, Akademik Sayfalar, 2009, C. 9, s.
Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü (1924/2009), Ankara 2010, C.1, s. 74;
Mustafa Uzunpostalcı, “Gürtaş,Ahmet” Konya Ansiklopedisi 2012, s.4 /67-68.