Ahmet Kudsi Eminoğlu

Ahmet Kudsi Eminoğlu
(1928-2013)

Ahmet Kudsi Eminoğlu

Ahmet Kudsi Eminoğlu

1928 Yılında Şam’da dünyaya geldi. Babası Bozkır’lı Numan Muhammed Es’ad Efendi, onunda babası, Hadimî-zâde Bozkır Müftüsü Mehmet Emin Efendi’dir. Aile Emin Efendi’ye kadar “Abdur-rahman oğulları” lâkabıyla anılır. Emin Efendi’nin babası Bölge Kadısı Abdurrahman Efendidir.

Baba tarafından, Bozkır civarında bulunan Fart ile Karaca -Ardıç arasındaki medfende medfun Seyyid Harun Velî’nin kardeşi Bedreddin Hüseynî Hazretleri’nin soyuna mensuptur. Büyük anneleri ise, Alanya-Şeyhler köylüdür. Dedeleri Emin Efendi’nin annesi Ebu Said Muhammed Hadimî Hazretlerinin oğlu Numan Efendinin Kızıdır. Ahmet Kudsi Efendi’nin küçük oğlu, Şeyh Hasan Kutsi Efendi’nin kızı Sekine Hanım’dır.

Aile, baba tarafından Bedreddîn Hüseynî Hazretleri ile Hadimî Hazretleri’ne, anne tarafından da Memiş Efendi’ye ulaşmaktadır. Ailede çokça Numan Kutsi isimlerine tesadüf edilmesinin sebebi budur. Annesi Sekine Hanım, 1993 yılında vefat ettt. Hacı Fettah Kabristanında metfundur. Sekine Hanım’ın annesi de, Akçapınarlı olup, Prof. Dr. Faruk Sümer Bey’in hısımlarındandır.

Tahsil hayatı Şam’da başlayan Ahmet Kudsî Efendi, daha sonra Ezher’de Şeriat-ı Kanun Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre Suriye’de muhtelif liselerde Arapça ve din dersleri okuttu. 1956 yılında da, Katar başkenti Doha’ya anlaşmalı olarak gider.34 yıl Katar Eğitimine hizmet verdi.

A.Kudsi Eminoğlu Hoca, Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’nin İkazu’n Naim ve Baisü’l -Mağfire adlı iki eserin tercemesini yaptı ve baskıya hazır hale getirdi.

Ahmet Kudsî Efendi, evli olup üç oğlu, dört kızı vardır. 1960 yılında evlendiği ilk hanımının vefatından sonra, ikinci bir evlilik daha yaptı.. Çocukları Hediye, Muhammed, Rifat, Said Kudsi, Vefa, Safa, Sekine ve Ali’dir. 29 Ocak 2013 yılı pazartesi günü vefat etti ve Hacıfettah Kabristanına defnedildi. Ruhu şad olsun.

Ahmet Kudsi Eminoğlu