Ahmet Şükrü Dede

Silleli Ahmet Şükrü Dede
(ö.127 7/1860)

Sille’de doğdu. Hattat Osman Haki Dede’nin oğludur. Hattatlığı babasından öğrendi. İstinsah ettiği Hafız Divanı’nı tezhip etti. Son zamanlarında da aynı şekilde Muhammediye’yi de nesih yazı ile istinsah etti. Çok iyi tezhip ve nakış bilirdi. El yazısı ile yazdığı pek çok Kur’an-ı Kerim torunlarındadır. Aileden pek çok hattat yetişti, pek çok öğrencisine de icazet verdi. 1211 yılında yazdığı bir Kur’an-ı Kerim’i Mevlâna Müzesi’ndedir.

Babası gibi Mevlevî tarikatına mensup olan Ahmet Şükrü Efendi, 1277/1860 ylında vefat etti. Sille Aşağı Mezarlığı’nda metfundur. Torunu Hacı Ahmet Efendi de tanınmış hattatlarımızdandır.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattalar, S. 93-94, s. 25;
Özönder, a.g.e. s. 220.