Alanyalı Hacı Mustafa Efendi

Alanyalı Hacı Mustafa Efendi
(1285/1869-1958)

1285/1868 yılında Alanya’da dünyaya geldi. Babası da, Alanya’nın ilim adamlarından İmam-zade Ali Efendi’dir. İlk tahsilini müteakip, hıfzını babası ve ağabeyi Mahmut Efendi’den yaptı ve Alanya’da bir müderrisin derslerine devam ederek icazet aldı.

Daha sonra Konya’ya gelen Mustafa Efendi, Aladağlı Hoca’nın derslerine devam ederek bilgisini genişletti ve ayrıca zamanının büyük ilim adamlarından Karaağaçlı, Büyük Çimili Ahmet Efendi ve Tavaslı hocanın derslerine devamla bunlardan da birer icazet almaya muvafak oldu. Böylece Mustafa Efendi iyi bir tahsil görmüş oldu.

Feraiz, fıkıh, usul ve hadis ilminde bilgili biri olan Mustafa Efendi, Kapı Camii’nde vaizlik, Tacü’l-Vezir Medresesi’nde müderrislik ve Beşara-bey Camii’nde de imamlık görevlerinde bulundu. Mustafa Efendi, Tacü’l-vezir Medresesi mürderrisliğine getirildiğinde harap olan medreseyi halkın yardımı ile yeniden ihya etti. Merhum medresenin bilinen son müderrisi idi.

Medreselerin kapatılmasından sonra vefat edinceye kadar, evlerinin yakınlarında bulunan Hatuniye Camii’nde imam-hatiplik görevine devam etti. Bu arada hac görevini ifa etti. Üç çocuğunu da okuttu. Evi, adı geçen caminin batısında Kınacı Sokağı’nda idi.

Belediye eski başkanlarımızdan ve İmar İskan bakanlarından Rüştü Özal, merhumun oğlu idi. Konya’ya büyük hizmetleri geçti. Konya’da vicdanlı ve dürüst bir insan olarak tanındı.

Diğer oğlu emekli öğretmen Midhat Bey’i de, aile dostumuz olması sebebiyle yakinen tanırdım. Nezih ve kibar bir insandı. Hüsn-i hatta meraklı idi. Kızı Emine Hanım da Konya’nın tanınmış eğitimcilerindendi.

Mustafa Efendi, 1958 yılında 90 yaşlarında iken vefat etti ve vasiyeti üzerine Musalla’da çok sevdiği Kürt Hacı Halil Efendi’nin kabri yakınına defnedildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Tacü’l-vezir Medresesi Müderrisi
Ferhuniye ve Hatuniye Mescidi Şerif İmamı
Alâiyeli Hacı Mustafa Özal Ruhuna Fatiha
D: 1285 Ö. 2 Kasım 1958.

KAYNAKLAR

– KVS 1332 H. 1330 R. ;
– Arabacı, a.g.e. s. 206;
– Sural, a.g. dizi yazı, 10 Kasım 1975.