Alaybeyi Ahmet Efendi

Alaybeyi Ahmet Efendi
(1869-1945)

01.07.1869 yılında Konya’da doğdu. Aley-beyi ailesine mensuptur. Babası Hüseyin Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. Ahmet Efendi Konya’nın tanınmış iş adamlarından Ömer, Hüseyin ve Ahmet Alaybeyi’nin büyük dedesidir. Ahmet Efendi ilk tahsilini müteakip medreseye devam ederek icazet aldı. 1901-1914 yılları arasında Karatay-ı Sagir adıyla anılan Küçük Karatay (Kemaliye) Medresesi’nde müderris olarak pek çok talebe yetiştirdi. Tarihî belgelere göre Ahmet Efendi’nin 1901 yılında yirmi bir, 1914 yılında ise yirmi dört talebesi vardır.

Kardeşi Alaybeyi Mehmet Efendi, iki kızı Hatice ve Havva Hanımları Bozkırlı Memiş Efendi’nin küçük oğlu Hasan Kudsi Efendi’ye vererek Memiş Efendi ailesiyle hısım olmuşlardır. Hasan Kudsi Efendi’nin ikinci eşi Havva Hanım’dan olan Hatice Hanım, Müderris Abdullah Tanrıkulu’nun eşi, gazeteci Ziya Tanrıkulu’nun da annesidir.

Ahmet Efendi’nin oğlu Salim Usta, ileri görüşlü bir insandı. Konya’da ilk un fabrikasını kurdu. Oğlunun birisine Fransa’da, diğerine Almanya’da değirmencilik tahsili yaptırdı.

22 Nisan 1945 tarihinde vefat eden Ahmet Efendi, Hacıfettah Mezarlığı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

– Arabacı,1998, S. 182;
– 26 Mart 2007 tarihli Vukuatlı Aile Nüfus Kaydı. Bilgili-Çelik, a.g.e. s. 84-85;
– Torunu Fatih Alaybeyi’nden alınan bilgi.