Ali (Uca) Efendi

Silleli Ali (Uca) Efendi
(1318/1902-1976)

Silleli Ali (Uca) Efendi

Silleli Ali (Uca) Efendi

1318/1902 yılında Konya’nın Sille Nahiyesi’nde doğdu. İlk tahsilini Silleli Hacı Şaban Efendi’de gördükten sonra, Konya’da çeşitli medreselerde tahsil hayatına devam etti. Hıfzını, Kapı Camii İmamı Hacı Haydar Efendi’de tamamladı. Arapça’yı Hacı İsa Efendi’den, fıkhı da Konya Müftülerinden Abdullah Ulubay Hoca’dan okudu. Tahsilini tamamladıktan sonra Kadı İzzeddin Camii (Karpuzoğlu) imam ve hatipliğine tayin edildi.

İmam-Hatip Okulu’nun açılması üzerine orada Arapça, hadis ve fıkıh dersleri okuttu. Gerek hususi olarak ve gerekse İmam-Hatip Okulu’nda pek çok gencin yetişmesine sebep oldu.

İmam Hatip Okulu’nda bizim de Arapça hocamızdı. Temiz kalpli, güzel ahlak sahibi, hâlim-selim ve melek gibi bir insandı. Talebeleri tarafından da çok sevilirdi.

4 Haziran 1976 tarihinde yatsı namazı için, evinden görev yaptığı Kadı İzzeddin Cami’ine giderken elim bir trafik kazası sonunda hayatını kaybetti.

Hastahanede ruhunu teslim etmeden önce, yakınlarına vasiyetinde:

“- Kendisine vuran şoförden davacı olmamalarını” istemiş ve Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Musalla Kabristanı’nda metfundur.

Oğlu İsmail Hakkı Uca da babasının yolunda hayrü’l-halef bir evlat olarak yetişmiş değerli bir insandır.

KAYNAKLAR

– Ali Efendi ile ilgili bilgi, oğlu İsmail Uca’dan alınmıştır.