Nefse Hatun

Bağdat Hatun, Hundi Hatun ve Nefse Hatun

Eskiden etrafı kabristan olan ve Sadred-din Konevî Türbesine giden yol üzerinde “Turgutoğlu Türbesi” adıyla anılan bir türbe vardır. Bu türbede Turgut Oğulları’ndan Pir Hüseyin Bey’den başka, Ahmed Bey, Ömer Bey, Nefise Hatun, Bağdat Hatun, Sultan Hatun ve Hondi (Hundi) Hatun adında yedi yatırın bulunduğu rivayet edilir.

İbrahim Hakkı Konyalı, Hatun mezarlarının türbe dışında olduğunu kabul eder. Bağdat Hatun, Hundi Hatun ve Nefise Hatun’un adlarının veliler listesinde geçtiğini görüyoruz.

Bu hanımlardan Bağdat Hatun, bir dârü’l-hufaz yaptırmış ve buna bir takım vakıfar tahsis etmiştir.

Turgutoğulları ailesinden Nasuh Çelebi kızı Nefise Hatun da hayırsever bir Türk kadınıdır. O da bir türbe ve dârü’l-hufaz yaptırmış, bunlara vakıfar tahsis etmiştir. Nefise Hatun’un yaptırdığı dârü’l-hufaz ve diğer dârü’l-hufazlar zamanımıza kadar gelemediği gibi, bunun ve diğer hanımların yaptırmış olduğu eserlerin yerleri de bilinmemektedir. Bu sebeple bunların darü’l-hufaz yaptırmadıkları, babalarının yaptırdığı dârü’l-hufaza vakıfar tahsis ettikleri de söylenmektedir.

Yine aynı aileden Paşa Hundi Hatun’la Ahmet Bey’in kızı Hundi Hatun da birtakım hayır müesseseleri ile bunlara vakıfar tahsis etmiştir.

image141Selçuklu ve Karamanoğlu dönemlerinde yaşamış pek çok Hundi (Hondi) hatun adı geçer. Nitekim önce Musalla Kabristanı’nda Konyalı tarafından tespit edilen ve Hundi Hatun adınının yazılı olduğu, yakın bir zamanda da yine Ali Işık Bey tarafından Gömeç Hatun Türbesi’nin hemen batı kenarında gömülü olduğu yerden ortaya çıkarılan bu muhteşem Selçuklu kabir taşı da, 604/1207 tarihini taşımaktadır. Hz. Mevlâna’nın doğum yıllarında vefat eden bu hanımın da kim olduğu bilinmemektedir. Bu hatunun da hanedana mensup olduğu tahmin edilebilir.

Turgutoğulları ailesinden Pir Hüseyin Bey de bir dârü’l-hufaz yaptırdığı gibi, Anber Reis Camii’ni tamir ettirmiş ve bunlara zengin vakıfar tahsis etmiştir. Ahmed Bey de aynı şekilde Sadreddin Konevî zaviyesi yanında bir dârü’l-hufaz yaptırmış ve bu hayır müessesine bir köy, bir çiftlik ve Meram’da bir değirmen vakfetmiştir. Turgutoğlu Ömer Bey’in de zengin vakıfarı vardır.

KAYNAKLAR
Önder, a.g.e. s. 219;
Konyalı , 1964, a.g.e. s. 764-775;
Bekleyiciler, a.g.e. s. 69, 73-79, .