Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi

Müftü Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi
(ö. 1243/1827)

Aksaray’ın Eşmekaya ve Eskil köyleri arasında küçük bir köy olan Bağlıca’da dünyaya geldi. Babası da ulemadan Hacı Hafız Mehmet Efendi’dir. İlk tahsilini babasından alan İbrahim Efendi, zamanının ünlü bilginlerinden de okuyarak icazet aldı. Fakat hocalarının kimler olduğu tespit edilemedi.

Şehit Ahmet Efendi’nin kayınpederi olan İbrahim Efendi, bir süre de Konya Müftülüğü’nde bulundu. Âlim, fazıl bir zat olan Hacı İbrahim Efendi, 1243 H. 1827 Miladi yılında vefat etti ve Musalla Mezarlığı’nda babasının yanına defnedildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüve’l- Hallaku’l Bakî
Koca Müftü gibi bir fazıl-ı dana-i fenni
Her fununa âşinâ tahrir idi çün…
Geçti niyazdan Allah bes baki heves
Müpteda-i ve müntehada mercii ileyhi’l-emr
Duydu Rağıp rıhletin düştü tarihine
Hacı İbrahim Efendi rahmetullahi aleyh
Bağlıcevî zade’nin ruhuna Fatiha 1243

KAYNAKLAR

– Uyar, Bilginler, a.g. dizi yazı, S.124-125, s. 31;
– M. Ali Uz, “Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 1911, s. 2/18;
– Sural, a.g. dizi yazı, 18 Ekim 1975.