Bakkalzade Mehmet Efendi

Bakkalzade Mehmet Efendi
(ö. 1873)

Durakfakih Mahallesi’nde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini müteakip müftü Abdülahat Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı.

Halk arasında Bakkalzade Hoca unvanıyla anıldı. Sultan Selim Camii İmamı Hacı Şükrü Efendi’nin anne tarafından dedesi idi. Mehmet Efendi, talebe okutmakla meşgul olmadı. Veli Sabri Uyar Hoca onun hakkında, “Âlim, âbıt, zahit ve sulehayı ümmetten bir zat idi” der.

Mehmet Efendi Kabirleri ziyaret eder. Halk arasında kabir ahvaline muttali, kerameti zahir evliyadan bir zat olarak kabul edilir. 1278/1861 yılında vefat eden Mehmet Efendi, Üçler kabristanı’nda metfundur.

101 Anadolu Efsanesi’nde Mehmet Efendi’nin bir kerameti anlatılır.

KAYNAKLAR
Uyar, bilginler, a.g.d. yazı, s.139-140/7;

Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, “Bakkalzade Hoca Mehmet”, Ankara 2003, s. 117.