Belviranlı İsmail Hakkı Efendi

Belviranlı İsmail Hakkı Efendi
(1840/1903)

1840 yılında Bozkır’a bağlı Kayaağzı köyünde doğdu. Mustafa Efendi adında bir zatın oğludur. İlk tahsilini müteakip, on bir yaşlarında Konya’ya geldi. Cevizaltı’nda Müsevvit Medresesi’ne kaydoldu. İcazetini 1303/1886 yılında bu medresenin müderrisi Konya Müftüsü Mü-sevvitzade Abdullah Vahdi Efendi’den aldı. Bu yıl Abdullah Vahdi Efendi’nin vefat yılıdır. Yani İsmail Hakkı Efendi, Hocasının en olgun döneminde icazetini almış oldu.

O dönemde Konya’da iki yüz civarında talebesi olan iki müderris vardır. Bunlardan birisi, Abdullah Vahdi Efendi, diğeri de Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi’dir. Abdullah Vahdi Efendi’nin vefatı üzerine de Konya Müftülüğüne Kadınhanlı Hüseyin Efendi getirildi.

İsmail Efendi’ninAbdullah Vahdi Efendiden Aldığı İcazetin İlk İki Sayfası

İsmail Efendi’ninAbdullah Vahdi Efendiden Aldığı İcazetin İlk İki Sayfası

İsmail Hakkı Efendi’nin hangi medreselerde müderrislik yaptığını bilmiyoruz. Fakat onun, muhtelif medreselerde ve Kapı Camii’nde ders okuttuğu ve pekçok talebe yetiştirdiği muhakkaktır.

Konya’mızın tanınmış “Belviranlı” ailesi bu muhterem zatın neslinden gelmiştir. Torunları Tahta Tepen Camii imamı İsmail Hakkı ve Kapı Camii imam ve Hatibi Hüsnü Efendiler bu zatın torunlarıdır. Torunlarından Dr. Ali Kemal Belviranlı da Konya kültürüne büyük hizmeti geçen değerlerimizden birisidir.

Âlim, fazıl ve muttaki bir insan olarak tanınan İsmail Efendi, 1903 yılında vefat etmiş ve Hacı Fettah Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hüv’el-Baki
Müderrisin-i kiramdan
Belviranlı İsmail Efendi
Ruhuna fatiha
D.1840 Ö. 1903

Belviranlı İsmail Hakkı Efendi secere

Belviranlı İsmail Hakkı Efendi secere

KAYNAKLAR

– 1303 tarihli icazetname ve torunlarından alınan bilgi.