Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi

Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi
(01.1296/1879)

Aydın’ın Beş Kazası’nda doğdu. Osman Efendi’nin oğludur. İstanbul avukatlarından Baro Başkanı Halil Uyguner’in babasıdır. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra küçük yaşlarda Konya’ya geldi ve Cevizaltı’nda Abdullah Vahdi Efendi’nin medresesine yerleşti. Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Kısa sürede çalışkanlığı ve ahlakı ile temayüz etti. Yazıyı da Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi’den öğrendi.

Tahsilini tamamladıktan sonra, hocasının medresesi ve evi civarında Ovaloğlu Mahallesi’nde bir ev edindi ve Abdullah Vahdi Efendi’ye damat oldu. Genç yaşlarda talebe okutmaya başladı. Çevrenin sevgi ve takdirini kazandı. Beşkazalı Emin Efendi unvanıyla anıldı.

Kayın pederi gibi âlim, fazıl, züht ve takva sahibi bir insan olan Emin Efendi, bir ara memleketine gitti. Dönerken, Kızılviran Bucağı’nda hastalanarak genç yaşında kayın pederinden önce vefat etti. Vefat yılı 1296/1879’dur. Kızılviran’da metfundur.

Sülüs, nesih ve ta’lik yazılar yazan merhum, Fıkh-ı Ekber, Vasiyet-i İmam-ı Azam ve Metn-i Akaid’e ait üç risale yazmıştır. Uyar Hoca bu üç risaleyi, merhum Asım Tabanlı Hoca’da gördüğünü söyler.

Abdullah Vahdi Efendi’nin soyu, Mehmet Emin Efendi ile diğer damadının çocukları ile devam etmektedir.

Halen soyu kimlerle devam ettiği tespit edilememiştir.

KAYNAKLAR

Uyar. Hattatlar, a.g.dizi yazı s. 129-130/20;
Uz, “Beş Kazalı Mehmet Emin Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s. 2/86.