Beyşehirli Ömer Tekin Efendi

Beyşehirli Ömer Tekin Efendi
(1298/1881-1967)

Beyşehirli Ömer Tekin Efendi

Beyşehirli Ömer Tekin Efendi

1298/1881 yılında Beyşehir’in Budak köyünde doğan Ömer Efendi, ilk tahsilini köyünde ve civar köylerdeki hocalardan aldı. Tahsil için Antalya’ya gitti, orada meşhur Dağıstanlı Ahmet Efendi’den icazet aldı. Bir süre de Konya’da okudu. Mısır’a gitti, el-Ezher’de tahsilini tamamladı. Güçlü bir kalemi olan Ömer Efendi, Mısır’da el-Mukaddam gazetesinde Arapça makaleler yazdı.

Ömer Efendi’nin Konya’ya hizmeti, sadece müftülüğü ile değildir. Konya’da Islah-ı Medaris açıldığı zaman, Arapça okutması için hususi surette Mısır’dan getirildi. Ve pek çok talebe yetiştirdi.

Bu dönemde bir taraftan müderrisliğe devam ederken, diğer taraftan da Ömer Lütfi ve Ezherî mahlasıyla îlmi ve içtimaî makaleler yazdı.

Büyük harbin başlamasıyla yedek subay olarak askere alındı. Ve dört yıl Irak cephesinde bulundu. Bir ara da memleketinde nahiye müdürlüğünde bulundu.

Ömer Efendi, çevresinde çok sevilen nüfuzlu bir şahsiyet olması dolayısıyla, işine gelmeyen bazı devlet görevlileri tarafından hükümete jurnal edildi. Bu dönem, pek çok hocanın takibata uğradığı bir dönemdi. Konya Valisi’nin karşı çıkmasına rağmen Sivas’a sürgün edildi. Konya valisinin Sivas valisine yazmış olduğu mektup dolayısıyla, orada kendisine iyi muamele edildi. Geçimini sağlayacak iş kurmasına yardım etti. Memleketinde iki defa evlenen Ömer Tekin Hoca, bir kere de Sivas’da evlendi.

Hakkında çıkarılan aftan sonra, 1938 yılında Beyşehir Fahri Vaizi olarak hizmet ederken bir yıl sonra Beyşehir Müftülüğüne getirildi. Abdullah Ulu-bay Hoca’nın vefatı üzerine 12.2.1959 tarihinde Konya Müftülüğü’ne naklen tayini yapıldı. 10.3.1961 tarihine kadar bu görevde kaldı. O tarihler, altmış ihtilali baskılarının devam ettiği bir dönemdir. Bir sebepten dolayı baskıya boyun eğmeyen Ömer Efendi, zamanın Diyanet İşleri Başkanı Sadeddin Evren’le telefonda yapmış olduğu bir münakaşadan sonra, 11.08 1961 tarihinde Tefenni’ye tayin edildiysede bir süre sonra, arzusu üzerine 15.01.1962 tarihinde memleketi olan Beyşehir’e nakledildi.

05.03.1966 tarihinde buradan emekli oldu.

Ömer Lütfi Efendi İmam Hatip Okulu’nda, Hacıveyiszade’nin vefatı üzerine açık kalan yedi saatlik tefsir ve Fıkıh derslerine girdi.

Âlim, fazıl, Kur’ân ve sünnete bağlı bir insan olan Ömer Tekin Efendi 1967 yılında vefat etti. Beyşehir’de metfundur.

Merhumun birinci hanımından üç kızı bir oğlu, ikinci hanımından da iki kızı ve üç oğlu olmuştur. Sivas da iken evlendiği hanımı ise memleketini terketmek istemediğinden orada kalmıştır.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 538-539;
Konyalı Konya Tarihi, s. 790;
Konyalı, Beyşehir Tarihi s. 86, 269;
Uz, “Beyşehirli Ömer (Tekin) Efendi, Konya Ansiklopedisi, 1/129-130.
A. g. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Albümü C.3, s. 104.