Bilecikli Hacı Ali Efendi

Bilecikli Hacı Ali (Tekin) Efendi
(1303/1879-1979)

Bilecikli Hacı Ali (Tekin) Efendi

Bilecikli Hacı Ali (Tekin) Efendi

Sille nahiyesinin Bilecik (Şimdiki adı Yükselen) köyünde doğdu, dokuz yaşında babası Hacı Ahmet Efendi’den hafızlık dersi aldı ve 12 yaşında hafızlığını tamamladı. Konya medreselerinde talebe iken, Konya’da açılan iki sınıfı muallim mektebine girdi, mezun olunca 1322(1906) yılında Doğanbey nahiyesine muallim olarak tayin edildi.

Beş yıl Doğanbey’de kalan ve değerli talebeler yetiştiren Ali Efendi, 1327(1911) yılında kendi köyü olan Bilecik’e naklen tayin edildi ve burada 1936 yılına kadar hem Muallim, hem imam-hatip, vaiz, hem de Kur’an Kursu öğretmenliği yaptı. Köyde yaşayan herkes, kadın ve erkek onun talebesi oldu.

Civar köylerden de hafız olmak için pek çok talebe geldi. Bu talebelerin iaşe ve ibatesini köyünde Ali Efendi sağladı. Sille Nahiyesine bağlı bütün köylerde BİLECİKLİ ALİ EFENDİ diye anıldı. 1936 yılında muallimlikten emekli olan Ali Efendi 1979’a kadar, Resmî ve Fahrî olarak Bilecik köyü Kur’an Kursu muallimliği ve imamlığını yürüttü. Ali Efendi bu köyde 33 hafız yetiştirdi. Bugün (1995) bu hafızlardan 19 tanesi sağdır. Basılmış eseri olmamakla birlikte yetiştirdiği hafızları ova köylerine imam olarak gönderirken çok güzel olan yazısı ile yazıp verdiği dini bilgileri ihtiva eden yazma risaleleri vardır.

KAYNAKLAR

– Hacı Ali Efendi ile ilgili bilgi Özgü Aras merhumdan alındı.