Büyük Ali Efendi

Silleli Büyük Ali Efendi
(1189/1776-1243/1828)

1189/1776 yılında Sille’de doğdu. Babası Süleyman Efendi’dir. Küçük yaşlarda 1800 yılında Tokat’a gitti. On-on bir yıllık bir tahsilden sonra memleketine döndü. Uzun yıllar ilimle meşgul oldu. Pek çok talebe yetiştirdi. Oğlu Hacı Hafız Mehmet Efendi Sille’de ilk medreseyi kurdu. Büyük Ali Efendi Sille’nin ileri gelen ilim adamların-dandır.

1243/1828 yılında vefat etti, Sille Aşağı Mezarlık’ta metfundur.

Torunu Ali Efendi’den ayırmak için “Büyük Ali Efendi” ünvanıyla anıldı.

KAYNAKLAR
– Mehmet Azimli, “Ali Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2010, s. 1/185.