Can Zade Ahmet Efendi

Can Zade Ahmet Efendi
(ö.1306/1890)

Zıvarık (şimdi Altınekin kazası) da dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. Babası da ulemadan Mustafa Can Efendi’dir. İlk tahsilini köy mektebinde tamamladıktan ve babasında hafız-ı Kur’ân olduktan sonra Konya’ya geldi, Konya’da Nakiboğlu ve Özdemirî medreselerinde okudu ve icazet aldı.

Daha sonra tahsilini geliştirmek için önce Ankara’ya, sonra da Kayseri’ye gitti. Orada, Kayseri’nin meşhur ulemasından Torun Efendi’de tahsilini tamamlayarak bir icazet de ondan aldı. Yazı hocası da Alanyalı Abdülgani Vehbi Efendi’dir. Güzel sülüs, nesih ve ta’lik yazan merhum, pek çok Kur’ân-ı Kerim ve levha yazdı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir süre tedrisle meşgul oldu ve talebe okuttu. Canzade Ahmet Efendi unvanıyla anıldı. Sonradan tedris hayatını terkederek ticaretle meşgul oldu. Elli yıl kadar da Hoca Habib Mahallesi’nde imamlık yaptı.

Güzel ahlak sahibi bir insan olarak tanınan Ahmet Efendi 1306/1890 yılında vefat etti ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar Armağanı s. 102-103/13;
Uz, “Canzade Ahmet Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/227.