Çatalîzâde Hafız Ahmet (Uğurlu) Efendi

Çatalîzâde Hafız Ahmet (Uğurlu) Efendi
(ö. 1941)

Konya’da dünyaya gelen Hafız Ahmet Efendi, Mehmet Şakir Efendi’nin küçük kardeşidir. İlk tahsilini ve hafızlığını tamamladıktan sonra babası, Muiniye Medresesi Müderrisi Hafız Hüseyin Efendi ile amcası İshak Efendi’de okuyup icazet almış olmalıdır.

Ağabeyi Mehmet Şakir Efendi Yılanlı Medrese’de müderrislik yaparken, küçük kardeş Hafız Ahmet Efendi de babası ve amcasının müderrislik yaptığı, eski Doğumevi (şimdi Konya İl Sağlık Müdürlüğü) nin bulunduğu yerdeki Muiniye Medresesi’nde uzun yıllar müderrislik yapar. Bir atama tarihi 1907’dir. O, belki daha önce de bu medresenin müderrisi idi. Ahmet Efendi medreseyi yeniden ihya ederek, babasının ve amcasının görevini devam ettirir. Medresenin hem müderrisi hem de mütevellisidir. Burada Hafız Ahmet Efendi’nin görevi, medreselerin kapatıldığı 1924 yılına kadar devam eder. Hafız Ahmet Efendi ayrıca, Hacı Dede Mescidi imamlığı ile medreselerin kapatılmasından sonra vaizlik görevinde de bulunmuştur.

1299/1882 yılı Salnamesi’nde Yılanlı Medresesi’nde Ahmet Efendi adında bir müderrisin 48 talebeye Molla Cami ve Mülteka okuttuğu zikredilmektedir. Bu zatın Çatalizade Ahmet Efendi olduğunu tahmin ediyoruz. Ahmet Efendi bu tarihten itibaren Muiniye Medresesi’ne geçmiş olabilir.

Ağabeyi Mehmet Şakir Efendi, Soyadı Kanunu’ndan önce vefat etmiş olduğundan çocukları “Arıtan” soyadını alırken, Hafız Ahmet Efendi “Uğurlu” soyadını almıştır. Bugün geniş bir aile bu soyadını taşımaktadır.

Ahmet Efendi, 1941 yılında vefat etmiş ve Hacı Fettah Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Soyu, çocukları Hamide Hanım, Hüseyin ve Mehmet Seyit Efendi ve bunların çocuk ve torunları ile devam etmektedir.

Çatalîzâde Hafız Ahmet (Uğurlu) Efendi

KAYNAKLAR

– KVS 1299/1882;
– Arabacı, a.g.e. s. 417-418;
– 05.07.2002 tarihinde aileden Emekli icra Memuru M. İhsan Uğurlu, Hilmi Uğurlu ve A. Saim Arıtan’la yapılan görüşme.
– Uz. “Çatalizade Hafız Mehmet Efendi”, Konya, 2011, s. 2/304.