Cemil Efendi (Özçelik)

Cemil Efendi (Özçelik)
( 1318/1902-1978)

Cemil Efendi (Özçelik)

Cemil Efendi (Özçelik)

1318/1902 yılında Konya’da dünyaya geldi. İnceminare Medresesi Müderrisi ve Alâeddin Camii Hatibi, Mehmet Akkaş Efendi’nin oğludur (ö. 1920). Ilgın Yukarı Ciğil Medresesi’ne müderris olarak götürülen Mehmet Efendi, orada uzun yıllar müderrislik yaptı. Cemil Efendi de ilk tahsilini ve hıfzını babasından ikmal etti.

Cemil Efendi, 17-18 yaşlarında iken, Konya’da Delibaş İsyanı’nda babası Mehmet Efendi, birçok ulema arasında idam edilince, tahsili yarım kaldı. Bundan sonra, tahsiline Konya’da devam etti. Cemil Efendi önce Hacı Veyis Efendi’de, daha sonraları da, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ve Dülgerzade Mevlüt Efendi’de tahsilini tamamladı.

Bir süre Kadılar Sokağı’ndaki mescit de, daha sonra da yıkılan Adliye Sarayı yanındaki Akcami’de uzun yıllar imam-hatiplik görevinde bulundu. Teklif edilen vaazlık görevlerini kabul etmedi.

İmam-Hatip okullarının yeni açıldığı yıllarda, Akcami’de Arapça okuturdu. On-on beş kadar arkadaşımızla birlikte bir yaz tatilinde ondan Emsile, Bina ve Maksut okumuştuk. Şakacı, nüktedan ve hoşsohbet bir insandı. Derslerini zevkle takip ederdik. Talebelerinden vaiz ve müftü olanlar vardır.

11 Şubat 1978 tarihinde vefat etmiş ve Musalla Kabristanı’nda toprağa verilmiştir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 152;
Hayatı ile ilgili bilgiler damadından alındı.