Cemil (Eskiçorapçı) Efendi

Cemil (Eskiçorapçı) Efendi
(1314/1898-1985)

Cemil (Eskiçorapçı) Efendi

Cemil (Eskiçorapçı) Efendi

1314/1898 yılında Konya’da doğdu. Babası Arif Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Esas adı Abdülcelil olduğu halde, Halk arasında Cemil Efendi diye anıldı. İlk tahsilini müteakip hıfzını tamamladı. Özel hocalardan Arapça okudu. Hacı Haydar Efendi ve oğlu Zühtü Efendi’den kıraat tahsil etti.

1956 yılında Ankara’da girdiği imtihanı kazanarak yüz lira maaşla Kapı Camii İmam ve Hatipliğine tayin edildi. Görev yaptığı on yedi yıl, teravih namazlarını hatimle kıldırdı. Hacca gittiği yıl dışında, yıllık izinlerinin hiçbirini kulanmadı.

Çok mütevazı, ahlâk-ı hamide sahibi bir insan olarak tanındı. Dinî hizmetler için ücret almazdı. Çok kuvvetli hafızlığı vardı. Yolda yürürken, camiye gidip gelirken devamlı Kur’an-ı kerim okurdu.

Özel olarak evinde pek çok talebe ve hafız yetiştirdi. Talebelerinden hiçbir ücret almazdı. Ahmet Özketen, Ali Özketen, Mehmet Özketen ve Konya müftüsü Şükrü Özbuğday gibi meşhur hafızlar yetiştirdi.

1973 tarihinde, yetmiş beş yaşında iken emekliye ayrıldı. 14.09.1985 yılında efat etti. Üçler kabristanı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

Nüfus kayıtları; Emekli Sandığı belgeleri;
Talebesi Şükrü Özbuğday’dan alınan bilgi.