Çerkeszade Mehmet Halis Efendi

Çerkeszade Mehmet Halis Efendi
(ö.1330 H. 1912)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinme¬mektedir. Çerkeszade Hafız Mustafa Efendi’nin büyük oğludur. Tahsilini babasından ve zamanın ulemasından tamamlayarak icazet aldı. Babasının vefatından sonra yapılan imtihan sonunda ehil görülerek babasının yerine İplikçi Medresesi’ne müderris tayin edildi ve burada pek çok talebe ye¬tiştirdi. Milli eğitimimizin tanınmış simalarından Mehmet Sungur (Rüstem) Hoca Halis Efendi’nin öğrencilerindendir. Mehmet Halis Efendi, Sungur’un hem dayısı hem de kayınpederidir.

1330/1912 yılında vefat etti ve Musalla Kabristanı’nda toprağa verildi. Babasının kabri yanında metfundur.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hu
El-merhum ve’l-mağfur leh
Ulema-i kiramdan
İplikçi Medresesi müderrisi
Çerkes-zâde Hacı Halis
Efendi bin Hacı Mustafa
Efendi ruhuna, fatiha
Vefatı: 1328 R 1330 H.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 160-161;
Uz, “Çerkeszade Mehmet Halis Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s.2/329-330.