Çerkeszade Mustafa Efendi

Çerkeszade Mustafa Efendi
(ö.1316/1900)

Çerkeszade Mustafa Efendi

Çerkeszade Mustafa Efendi

Konya’da doğdu, doğum tarihi belli de¬ğildir. Köklü bir aileye mensuptur. İlk tahsilini müteakip zamanın âlimlerinden okuyarak icazet aldı. Çerkeszade Mustafa Efendi, namıyla anıldı, İplikçi Medresesi’nin ileri gelen müderrislerinden-di. 1294 H. 1877 M. yılında 36 talebesine Tasavvu-rat, Camî, Halebî ve Dürer, ertesi yıl 27 talebesine, aynı dersleri, 1301/1884 yılında 35 talebesine Celâl, Kâfiye ve İzhar okuttu. 1901 yılında talebe sayısı ikiye katlandı. 65 talebesine ders okuttu.

Selçuklu Dönemi’nin meşhur İplikçi Kütüphanesi’ni, Osmanlı Dönemi’nde ikinci defa kuran bu zattır. Kuruluş tarihi 1863’dür. Buraya Mustafa Efendi, 128 de kitap bağışlamıştır.

Mustafa Efendi, 1316/1900 yılında vefat etti, Musalla Kabristanı’nda toprağa verildi. Oğlu Halis Efendi de Konya’nın tanınmış müderrislerin-dendir.

Mustafa Efendi’nin kabir taşı kitabeleri şöyledir:

Hüve
El-merhum ve’l-mağfurun leh
Müderrisin-i kiramdan
Ve fuzala-yı benamdan
Faziletli Çerkes-zâde
El-hac Mustafa Efendi’nin ruhuna Fatiha 1316

KAYNAKLAR

KVS, 1294 H.1877, 1295/1878, 1301/1884;
Arabacı, a.g.e. s. 111,159-160;
Uz, “Çerkeszade Hafız Seyyit Mustafa Efendi” Konya Ansiklopedisi, s.2/330.