Çimili Ahmet Fevzi Efendi

Çimili Ahmet Fevzi Efendi
(1 856 -1952)

Çimili Ahmet Fevzi Efendi

Çimili Ahmet Fevzi Efendi

Ahmet Fevzi Efendi, o zamanlar Konya Vilayeti sınırları içerisinde bulunan Akseki’nin Çimi köyünde 1856 yılında dünyaya geldi. Babası da ulemadan ve aynı zamanda Seydişehirli Şeyh Abdullah Efendi’nin Çimi halifesi olan, Kara Hafız Hacı Osman Efendi’dir.

Küçük yaşlarda hafızlığını ikmal ederek, din ilimlerini tahsil gayesiyle önce Seydişehir’e, daha sonra da takriben 1890 yıllarında da Konya’ya nakl-i mekân eder. Zamanın tanınmış ulemasının derslerine devam eden Ahmet Fevzi Efendi, tahsilini tamamladıktan sonra, Selçuklulardan kalma tarihi bir yapı olan Bulgur Tekke diye anılan, şimdiki demirciler içindeki mescide sahiplenir, mezbelelik halinde bulunan bu tarihî eserin, o günün imkanları içerisinde tamir ve ihyasına vasıta olur.

Bir taraftan hiç bir ücret almadan imam-hatipliğini yaparken, diğer yandan da aynı yerde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak açılan Hafız Yetiştirme ve Kur’ân Okuma Kursu’nda oğlu Hakkı Efendi ile birlikte 1936-1950 yılları arasında hizmete devam eder.

Kur’ân okumayı öğrenen binlerce insan yanında, beş yüze yakın da hafız yetişmesine vesile olur. Konya’da Büyük Çimili Ahmet Efendi’den ayırmak için, Küçük Çimili Hoca unvanıyla anılmıştır.

Ömrünü ilme ve Kur’ân’a adayan Ahmet Fevzi Efendi, 31.12.1952 tarihinde vefat etmiş ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verilmiştir. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Ulemadan Küçük Çimili
Hoca namıyla ma’ruf
Ahmet Fevzi Özçimi
Ruhuna fatiha. 30.12.1952

KAYNAKLAR

Es, Konya Ansiklopedisi, yeni Konya, 16 Eylül 1975, s.4;
Sural, a.g.dizi yazı, 14 Kasım 1975;
İhsan Kayseri, “Ahmet Fevzi Özçimi” Akademik Sayfar, C.6. S.26, s. 245-247;
Torunu Fevzi Özçimi’den alınan bilgi.