Çimili Hacı Ahmet Efendi

Büyük Çimili Hacı Ahmet Efendi
(ö. 1326/1908)

Akseki ilçesine bağlı Çimi köyünde doğdu. İlk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra Konya’ya geldi, önce Sırçalı Medrese müderrisi ulemadan Trabzonlu Hacı Ali Efendi’den, onun Adana’ya gitmesinden sonra da Müftü Kadınhan-lı Hacı Hüseyin Efendi’de okuyarak icazet aldı. Kıraat derslerini Kafalızade Hacı Hasan Efendi’den okuyup bir icazet de ondan aldı. İlm-i vücuhda ihtisas sahibi olarak yüzlerce talebe yetiştirdi. Bu sebeple kendisine, Şeyhü’l-Kurra adı verildi. Hacı Veyis Efendi, merhumun talebelerindendi.

Aynı zamanda iyi bir hattat olan Hacı Ahmet Efendi, güzel sülüs, nesih ve ta’lik yazılar yazdı; bilhassa ta’lik yazıda üstattı. Ta’lik yazı ile pek çok icazetname yazdı. Kur’ân-ı Kerim’in secaven-dini gösteren “Tayfuru” adında da bir kitabı vardır. Veli Sabri Uyar Hoca bu kitabını Dülgerzade Ahmet Efendi’de olduğundan bahseder. Şimdi bu yazma kitabın torunlarında olması gerekir.

Büyük Çimili Hacı Ahmet Efendi

Büyük Çimili Hacı Ahmet Efendi

Hacı Ahmet Efendi, 1908 öncesinde Kazanlı (Unkapanı) Medresesi’nde bir süre müderrislik görevinde de bulundu. Ahmet Efendi Konya’da , “Büyük Çimili Hoca” olarak anıldı. Hayatı hakkında bilgi vereceğimiz ulemadan Enes Efendi Ahmet Efendi’nin damadı idi. Oğlundan ve kızından torunları Konya ve İstanbul’da yaşamaktadır.

Âlim, fazıl ve sâlih bir insan olan Hacı Ahmet Efendi, 1326/1908 yılında vefat etti ve Hacı Fettah Kabristanı’nda toprağa verildi. Kabri Muhammed Bahaüddin Efendi’nin kabrinin hemen güney tarafındadır. Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Hu
El-merhum ve’l-mağfûr
Şeyhü’l-kurra ve’l ulema-i kiramdan
Çimevî Elhac Ahmet Efendi ‘nin ruhu
Pür fiituhuna el-fatiha 3 Cemazelahir 1326.

KAYNAKLAR

Es, B. Konya Ansiklopedisi; Arabacı, a.g.e. s. 217.
M. Ali Uz, “ Çimili Ahmet Efendi” Konya Ansiklopedisi” 1911, II/347;
Uyar, Hattatlar Armağanı s. 100/18.