Çumralı Hacı Abdurrahman Efendi

Çumralı Hacı Abdurrahman Efendi
(ö.1307/1889)

Konya’ nın Durakfakı Mahallesi’ nde dünyaya geldi. Karahüyük’lü Ali Ağa’nın oğludur. Eski Konya Milletvekillerinden Sedat Çumralı’nın da dedesidir.

İlk tahsilini sıbyan mektebinde bitirdi ve hafız-ı Kur’ân olduktan sonra, Konya Müftüsü Abdullah Vahdi Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı. Çok yönlü bir insan olan Abdurrahman Efendi, ilm-i kıraetten vucuhu, aşara ve takribi, Şeyhü’l Kurra Kafalızade Hacı Hasan Efendi’den okudu, ilmi, okuyuşu ve güzel sadası dolayısıyla imtihanla Aziziye Camii hatipliğine getirildi ve bir süre bu görevi ifa etti.

İyi bir hattat olan Abdurrahman Efendi, yazıyı da meşhur hattatlardan Alanyalı Hacı Abdülgani Vehbi Efendi’den öğrendi. Sülüs, ta’lik ve nesih eserler verdi, bir kaç da Mushaf-ı Şerif yazdı.

Çumralılar’ın ısrarı üzerine, bir süre de İçeri Çumra’da imam ve vaizlik görevinde de bulundu, halkı irşad etti. Ulema ve Meclis-i İdare azalarından Hacı Hüseyin Efendi, Abdurrahman Efendi’nin oğlu, Çumra Müftüsü Fatih Efendi de torunudur. Halk ve ilim camiasında Çumralı Abdurrahman Efendi, olarak anıldı.

Âlim, fazıl ve geniş malumat sahibi bir zat olan Abdurrahman Efendi, yedi defa hacca gitti, son görevini ifa ettiği sırada 1307 yılında vefat etti.

KAYNAKLAR

– Selçuk Es, Büyük Konya Ansiklopedisi;
– M. Ali Uz, Çumra Sempozyumu, Konya 2010, s. 2/142;
– Uz, “Çumralı Hacı Abdurrahman Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s. 1/381;
– Uyar, Hattatlar, s. 129-130/17.