Derbentli Mustafa Efendi

Derbentli Mustafa Efendi
(1919-2001)

Derbentli Mustafa Efendi

Derbentli Mustafa Efendi

1919 yılında Derbent kasabası’nda doğdu. Küçük yaşında babasının kaybeden Mustafa Efendi, hıfzını Derbent’in büyük hocalarında bitirdikten sonra 1937 yıllarında Konya’da meşhur Kadir Şeyh’in Ali Efendi’de hıfzını pişirdi ve bu arada Kapı Camii İmamı Hacı Haydar Efendi’den tâlim okudu. Arapça tahsiline de Sultan Selim Caimii vaizlerinden Dülgerzade Mevlüt Efendi’de başladı ve ondan sarf-nahiv okudu. 1938 yılında İstanbul’a gitti ve orada Nuruosmaniye Camii İmamı Hafız Hasan Efendi’de yeniden hıfzını sağladı, ilm-i kıraat tahsil etti ve hurufat üzerinde de noksanlarını ikmal etti.

Otuz altı aylık askerlikten sonra, 1945 yılında Konya’ya gelip yerleşti. Konya’ya geldikten sonra, Piri Paşa Camii yakınında bir mescitte imamlık yaptı, hatimle namaz kıldırdı. Ondan önce bu mescit de uzun yıllar Hacıveyiszade İbrahim Efendi de imamlık yapmıştı. Derbentli Hoca bu mescidin manevi feyzinden çok istifade ettiğini söylerdi.

Konya’ya yerleştikten sonra, başta Hacı İsa Efendi olmak üzere, Hacıveyiszade Mustafa Efendi ile Müftü Abdullah Ulubay Efendi’den Arapça, fıkıh, tefsir, hadis dersleri aldı.

Hacıveyiszade Mustafa Efendi’nin Aziziye Camii’ne tayin edilmesi üzerine boşalan Piri Paşa Camii’ne imam-hatip olarak tayin edildi. Bu arada açılan fahri vaizlik imtihanını da kazanmış olduğundan uzun yıllar bu camide imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı.

Meram’da Şeyh Ebü’l Vefa ve Şazbey camilerinde imam-hatiplik, dünyanın ilnı-i kıraatte en büyük âlimlerinden olan Şeyhü’l-kurra Hacı Rahim Efendi’nin Odun Pazarı’ndaki kursunda yardımcı hocalık görevlerinde bulundu ve Rahim Efendi’den de ayrıca ders ve feyz aldı. Daha sonra Hakkı Çimili Hoca’nın Bulgur Tekke Hafız Kursu’nda da kurs hocalığı ile Hacı Hasanbaşı Kur’ân Kursu’nda hocalık ve müdürlük yaptı.

Onsun Camii’nin ve Kur’ân kurslarının bitirilmesi hususunda büyük hizmetleri geçti, uzun yıllar bu camide hatimle namaz kıldırdı ve vaazlar verdi. Derbent’te Diyanet Külliyesi’nin inşaatının başlamasında da büyük yardımları oldu.

Halk arasında Derbentli hoca olarak tanınan Mustafa Efendi, Hakkı Hoca ile Postalcı Rahim Efendiler’den sonra, son dönemde Konya’da Kur’ân’a büyük hizmeti geçen bahtiyarlardan biridir. 8 Kasım 2001 tarihinde vefat etti ve ertesi günü toprağa verildi.

KAYNAKLAR

Mustafa Derbentli Hoca ile ilgili bilgi, oğlu Refik Derbentli’den alındı;
M. Ali Uz, ‘‘Derbentli Mustafa’’ Konya Ansiklopedisi 2012 s. 3/55.