Derbentli Parmaksız Mehmet Efendi

Derbentli Parmaksız Mehmet Efendi
(1269/1853 -1933)

Derbent’de doğdu. Köy mektebinde okuduktan ve hafız olduktan sonra Konya’ya geldi ve Konya’da Özdemirî Medresesi’nde Silleli Ali Vehip Efendi’nin derslerine devam etti ve ondan icazet aldı. Yazı ve kıraat hocası da Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’dir.

Güzel nesih, sülüs ve ta’lik yazılar yazan merhum, aynı zamanda da iyi bir nakkaş, mücellit ve müzehhipdi. Marangoz ve debbağlığı da vardı. Sekiz on adet Kur’ân-ı Kerim, pek çok en’am ve evrad yazdı.

Latifeyi sever, âlim, fazıl, züht ve takva sahibi bir insan olarak tanındı, Parmaksız Mehmet Efendi unvanıyla anıldı. İlginç bir ölümü vardır. Biraz rahatsızlanınca Derbent’ten, Kızılviran bucağına hanımının yanına gelir. Akşam komşuları geçmiş olsuna gelirler. Mehmet Efendi, gelenlerle helallaşır, oturma uzayınca komşulardan özür diler ve gelenlere müsade eder. Ziyaretçiler gidince hanımı yanına gelir, nasıl olduğunu sorar. Mehmet Efendi, hanımı ile de helallaşır; “Sen dışarı çık, biraz işim var.” der. Hanımı dışarı çıkınca soyunur, gerekli temizliklerini tamamlar, çırılçıplak rahat yatağına uzanır. Şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Vefat tarihi 1933’dür. Kızılviran’da medfundur.

KAYNAKLAR

– Uyar, Hattatlar Armağanı, S. 123, s. 30.