Dereli Abdullah Efendi

Dereli Abdullah Efendi
(ö. 1337 R./1921)

Meram Dere’de dünyaya geldi. Doğum tarihi malum değildir. İlk tahsilini müteakip Konya’da Abdülbasr Efendi Medresesi’ne girdi ve Müftü Aladağlı Hacı Ahmet Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet aldı. Hattatlığı da meşhur hattatlardan Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi’den tahsil etti.

Tahsilini müteakip Nehrikâfur Mahallesi’ne yerleşti ve pek çok talebe yetiştirdi. Geçimini Mushaf-ı Şerif yazarak temin ederdi. Yazdığı Kur’ân-ı Kerimleri yirmi beş sarı liraya satar, halk da bunları memnuniyetle alırmış. Nesih, ta’lik yazılar yazan Abdullah Efendi, pek çok Kur’ân-ı Kerim, evrad ve icazetname de yazdı.

Bilgili bir insan olarak tanınan merhum, 1337 /1921 yılında vefat etti ve Musalla Kabristanı’na defnedildi.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 281;
Uyar, Hattatlar Armağanı, S. 108, s. 14