Detseli Mehmet Feyzi Efendi

Detseli Mehmet Feyzi Efendi
(ö. 1935)

Detseli Mehmet Feyzi Efendi

Detseli Mehmet Feyzi Efendi

Konya’nın Detse köyünde dünyaya geldi. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini İnlice köyünde yaptıktan sonra Konya’ya geldi ve Konya’da Gilisralı Hacı Osman Efendi’nin bir süre derslerine devam etti. Daha sonra Gilisralı Tahir Efendi ile İstanbul’a gitti ve orada Fatih Medresesi müderrislerinden Hafız Şakir Efendi’de okuyarak icazet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra, gerekli bütün imtihanları vererek dersiam oldu ve bir süre İstanbul’da müderrislik görevinde bulundu.

Konya’ya geldikten sonra, Darü’l-Hilâfetü’l-Aliyye Medresesi’ne fıkıh ve Mecelle müderrisi olarak atandı. Göreve başlama tarihi 14 Aralık 1921’dir.

Bir taraftan bu görevini yürütürken, diğer taraftan da Kapı Camii’nde ilgi çeken vaaz ve na-sihatlarına devam etti.

Medreselerin kapatılmasından sonra, vaiz olarak bu görevini sürdürdü ve 1935 yılında vefat etti. Kitaplarının bir bölümü Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’ne verildi.

Mahmut Sural Bey, dizi yazısında yakinen tanıdığı Detseli Mehmet Efendi hakkında şunları söyler:

“ Merhum Detseli Mehmet Efendi, yüksek ilmî gücü dışında, çok güzel Türkçe telafuzu, giyim kuşamı, kibarlık ve nezaketiyle de, eski bir İstanbul Efendisi idi.”

Onun bu özelliği, İstanbul’da tahsil görmesine ve orada bir süre kalmasına bağlanabilir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 564;
Sural, 28 Ekim 1975 dizi yazı;
M. Ali Aldur, “Detseli Mehmet Feyzi Efendi”, Konya Ansiklopedisi, s. 3 / 84.