Dişçi Hoca Efendi

Dişçi Hoca Efendi (Mehmet Lekesiz)
( 1307/1891-1981)

Dişçi Hoca Efendi (Mehmet Lekesiz)

Dişçi Hoca Efendi (Mehmet Lekesiz)

1307/1891 yılında Hadim’de doğdu. Babası Uzunlar’ın Mustafa Efendi, annesi ise Saliha Hanım’dır. İlk tahsilini Hadim’de yaptı ve Hadim’de medrese eğitimi gördü. Konya’ya nakl-i mekan edip Aksinne Akcamii’nde uzun yıllar fahri olarak imamlık görevi yaptı. Merhum Menderes döneminde cami imamlarına kadro ve maaş verilmeye başlanınca, kadroya geçip devletten maaş almamak için imamlık görevini bıraktı. Aynı zamanda da uzun yıllar teknisyen dişçi olarak halka hizmet verdi. Bu sebeple kendisi halk arasında “Dişçi Hocaefendi, Dişçi Baba” olarak şöhret buldu.

Saliha bir hanım olan muhterem eşi Hediye Hanım’dan Faruk ve Mustafa isminde iki oğlu ve bir kızı oldu.

Ahlâk-ı hamide sahibi ve bir gönül ehli olan Mehmet Lekesiz, gerçekten lekesiz bir ömür sürdü. Kimseyi incitmedi ve kimseden incinmedi. Tasavvuf meslekine sülük ile Nakşibendi Halidiye kolunda Esad Erbilî Efendi’ye intisap etti.

Mahmut Sami Efendi’nin Konya vazifeda-rı oldu. Allah aşkıyla yaşadı ve Allah’a vuslat özlemiyle ömrünü tüketti.

Pazar günü olmasına rağmen hıncahınç dolan Kapı Cami’ine getirilen mübarek naaşı, 1981 yılı 20 Eylül günü öğle namazın müteakip kılınan cenaze namazından sonra, mahşerî bir kalabalıkla, Hacı Fettah Kabristanı’nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Efendi bir sevenine, vefatından önce:

“- Yavrum, beş ay kaldı! Beş ay sonra sevgiliyle buluşuyoruz!” demiş ve gerçekten beş ay sonra vefat etmişti.

Ömer Kiraz oğlu’nun kaleme aldığı kabir taşı kitabesi şöyledir:

Dişçi Hoca Efendi’nin kabri

Dişçi Hoca Efendi’nin kabri

Hüve’l-Hallâku’l-Bâki
İşte insan-ı kâmil
El hâk ilmiyle âmil
Zikre vermiş özünü
Nur kaplamış yüzünü
İki mürşid-i kâmil
Tasdik etmiş sözünü
Hâlis asfiyadandı
Sadık etkıyadandı
Cismi ve canı zikrullah
Der idi hep Allah Allah
Tevazuda kemâli
Örnekti fakir hali
Kimseyi incitmedi
Kimseden incinmedi
Eşi bulunmaz bir insan
Cidden halis bir yâren
Kadiri Nakşibendi
DİŞÇİ HOCAEFENDİ
Bir asrını tertemiz geçirdi
Mehmet LEKESİZ
Toprağına râyiha
Ruhuna El-Fatiha.