Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi

Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi
(1305/1889-1966)

Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi

Dorlalı Mehmet Vehbi Efendi

1305/1889 yılında Çumra’nın (Şimdi Güneysınır’a bağlı) Dorla (Aydoğmuş) Köyü’nde dünyaya geldi. Babası Müderris Hacı Süleyman Efendi’dir. Vehbi Efendi, ilk tahsilini müteakip medrese tahsilini de aynı köyde babasının medresesinde yaptı ve icazet aldı. Tahsilini ilerletmek için Konya’ya geldi. Sivaslı Ali Kemâli ile Konya Müftüsü Yalvaçlı Ömer Efendi’nin derslerine devam ederek onlardan da istifade etti.

Hacı Süleyman Efendi, oğlu Vehbi’nin yetişmesi için özel bir gayret gösterir.

Oğluna:

“- Vehbi! Çok yakın bir zamanda, memleketimizde medreseler kaldırılacak ve feraiz ilmini bilenler parmakla gösterilir hale gelecekler. Onun için feraizi iyi öğren!” tavsiyesinde bulunur. Vehbi Efendi, fıkıh ve feraiz’de ihtisas sahibidir.

Süleyman Efendi vefat edince, Dorla Köyü’ne dönen Vehbi Efendi, hem medreselerinde müderrislik yapar, talebe yetiştirir, hem de çevrenin fıkhî meselelerinde müracaat mevkii olarak halka hizmet verir. Çok geçmeden medreselerin kapatılması üzerine, şahsî mülkiyetleri altında bulunan medreseyi maarife devir ederek, orada bir okul yapılmasını sağlar.

Halk tarafında çok sevilen Vehbi Efendi, 1950 yıllarında Çumra Müftülüğü’ne getirilir. Bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirir. O yıl içinde Doğu Anadolu’ya tayini çıkarılması üzerine istifa eder. Bundan sonra evine çekilen Vehbi Efendi, günlerini ibadet, tetkik ve çalışma ile geçirir.

1966 da vefat eden Vehbi Efendi, vasiyeti üzerine Dorla’da toprağa verilir.

Müderrislik döneminde halktan zekat ve hayır olarak bir şey kabul etmez ve geçimini ziraatla meşgul olarak sağlar.

Çocukları Dr. Ekrem Yıldırım ve Av. Naci Yıldırım Konya’mızın dürüst ve sevilen simaların-dandır. En büyükleri Akif Yıldırım ise, köylerinde çiftçilikle iştigal etmiştir.

KAYNAKLAR
Merhumla ilgili bilgilen oğlu Av. Naci Yıldırım’dan alınmıştır.