Emir Nureddin

Emir Nureddin

Veliler listesinde yer alan ve hayatı hakkında fazla malumatımız bulunmayan Emir Nureddin, Selçuklu döneminin tanınmış emir ve kumandanlarımdandır. Sephavan Mahallesi’ndeki türbede metfundur. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir.

Bir kelimesi, okunamayan türbe kitabesi şöyledir:

“Büyük âlim, adil, Allah tarafından teyit ve yardım edilmiş Emir Sipahsalar oğlu Nureddin… İbrahim (Allah rahmet eylesin)”

Selçuklu Döneminde pek çok Emir Nureddin’den bahsedilir. Bu hangi Emir Nureddin’dir, kesin olarak tespiti yapılamamaktadır.

Selçuklu döneminde bir Emir Nureddin daha vardır, oda; Cacaoğlu Nureddin olarak tanınmıştır. Hazreti Mevlâna’nın sohbetlerinde bulunan bu Emir Nureddin, aynı zamanda Mevlâna’nın mürididir. Mektubat’da bir kaç mektup Emir Nureddin’e hitaben yazılmıştır. Kırşehir’de metfun bulunan Emir Nureddin, orada bir medrese ile türbe yaptırmıştır.

Emir Nureddin

Emir Nureddin

Kırşehir Emiri iken orada vefat etmiştir.Sephavan Mahallesi’nde çıkmaz sokak içerisinde ve özel mülkiyette geçen türbe, günümüzde çevresi açılarak meydana çıkarılmıştır. Şimdi türbenin çevresinde büyük bir boşluk vardır.

Mahalle de Şükran Mahallesine dahil edilmiştir.

KAYNAKLAR

İbni Bibi, a.g.e. s. 83, 138, 249,
Efâkî a.g.e. s. 1/142;
Mevlâna Celâleddin, Mektuplar, s. 255;
Önder, a.g.e. s. 216.