Ermenekli Mehmet Feyzi Efendi

Ermenekli Mehmet Feyzi Efendi
(1264/1848-1929)

1264/1848 yılında Ermenek’de dünyaya geldi. Kazanın ileri gelenlerinden Mustafa Paşazade Hacı Ahmet Efendi’nin büyük oğludur. Annesi Arap Hafızzadelerdendir.

İlk tahsilini Ermenek’de yaptı ve medrese tahsiline yine Ermenek’de başladı. Daha sonra İstanbul’a giderek orada Sokullu Mehmet Paşa Medresesi’nde İçelli Hacı Muhammed Aynî Efendi’den 1298/1881 yılında icazet aldı. Ayrıca Kayserili Derviş Efendi ile Malatyalı Hacı Mehmet Efendi’den ders gördü. Girdiği dersiamlık imtihanını kazanarak Beyazıd Camii’ne dersiam oldu. 1304 yılında Mekteb-i Nüvvab’dan şehadetname aldı. İstanbul rüûsu hümayununa nail oldu. On yıl Kassâm-ı Askerî Muavinliği’nde bulundu.

Uzun yıllar Hamidiye Medresesi’nde müderrislik yaptı. İlmî rütbesi, İstanbul rüusunun Mûsila-i Sahn derecesidir. Dördüncü rütbeden Mecidîve Osmânî nişan sahibidir.

Arapça, Farsça okur-yazar, Fransızca da bilir, açık fikirli ve ileri görüşlü bir zattır. 1322-1332 yıllarında huzur derslerine muhatap olarak katılmıştır. 1333/1917 yılında Mahreç Payesi verilmekle muhataplıktan ayrılmıştır.

4 Mayıs 1929 yılında Kuzguncuk’ta vefat etti. Nakkaştepe Kabristanı’nda metfundur. Ermenek’de yetişen büyük âlimlerden kabul edilir.

KAYNAKLAR

– Ebu’lUlâ Mardin, a.g.e. -II-III / s. 248-249.