Ferhuniye

Ferhuniye
Hant Fatma Hatun

Resmî kayıtlarda Ferhuniye, halk arasında Süt Tekkesi olarak bilinen türbede üç yatır vardır. Türbe II. Keykâvüs’ün kızı Hant (Hont) Fatma Hatun tarafından annesi için yaptırılmıştır. Burada yatanlardan birisi, Hant Fatma Hatun’un annesi, ikincisi de kendisidir. Üçüncüsünün kim olduğu malum değildir. Bu türbe vakfiyelerde ve arşiv vesikalarında “Ferhuniye”, “Keykâvüs Kızı”, “ Hant Fatma Hatun” olarak geçmekte, Ferhuniye ise onun üçüncü adının veya unvanının Ferhunde olmasından ileri geldiği tahmin edilmektedir.

Hant Fatma Hatun, hayır sahibi bir hanımdır. Pek çok vakfı vardır. Sayısız köle âzâd etmiş ve bunlar için vakıfardan pay ayırmıştır. Erkek kölelerin pek çoğu ilim irfan sahibi insanlardır. İçlerinde velayet mertebesine ulaşanlar vardır.

Ferhuniye Süt Tekkesi

Ferhuniye Süt Tekkesi

Tekke, Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde, eski Adliye Binası arkasında, şimdiki Kültür Park’ın hemen doğusunda yol üzerindedir. Halk, sütü gelmeyen veya kesilen kadınları buraya ziyarete getirirler. Ferhuniye’nin de veliler listesinde yer aldığını görülmektedir. Türbesinin çevresindeki mahalle asırlar boyu onun adıyla anılmıştır.

KAYNAKLAR

Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 595-598;
Nezahat Bekleyiciler, Yolu Konya’dan Geçen Ulu Hatunlar, Konya 2007, s. 94-95.