Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi
(ö. 1939)

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi

Gevrakîzâde Hacı Vehbi Efendi

Konya’da doğdu. Konya müftülerinden Hacı Abdülkadir Efendi’nin oğludur, ilk tahsilini müteakip medrese tahsilini babasından tamamlayarak icazet aldı. Babasının vefatından sonra, imtihan vererek kendi medreselerine müderris oldu. 1914’lü yıllar onun müderrisliğinin devam ettiği yıllardır. Aynı yıl 19 talebesi vardır. Vehbi Efendi’nin adı geçen medresenin son müderrisi olduğu tahmin edilmektedir.

Vehbi Efendi, babası gibi sosyal konularla da ilgilenmiştir. 1919 yılında bir ara Konya Belediye Başkanlığı’na getirilir. Belediye, İl Genel Meclisi ve Su Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur.

Vehbi Efendi, hayır kuruluşlarında da yer almış, uzun yıllar Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Konya Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

Vehbi Efendi, İstiklal Harbi sırasında cephe gerisinde gösterdiği gayretlerden dolayı da İstiklal Madalyası ile taltif edilmiştir.

18 Mayıs 1939 yılında vefat etmiş ve Musalla Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 278;
Es, Konya Ansiklopedisi, Konya, 23 Kasım 1974;
Sural, a.g. dizi yazı, Kasım 1975;
Ömer Akdağ, “Gevrakizade Hacı Vehbi Efendi”, Konya Ansiklopedisi, 2012, 3 / 356.