Hacı Ahmet Ünsel

Hacı Ahmet Ünsel (Tapucu Ahmet Efendi)
(1308/1892-1968)

Hacı Ahmet Ünsel (Tapucu Ahmet Efendi)

Hacı Ahmet Ünsel (Tapucu Ahmet Efendi)

1308/1892 yılında Konya’da doğdu. Hacı Şükrü Efendi’nin oğludur. İlk tahsilini müteakip Hâfız-ı Kur’ân olduktan sonra, Konya’da Kavaklı Medrese’ye devam ederek icazet aldı. Akrabası olan, daha önce hayatı hakkında bilgi verdiğimiz Ağrıslı Mustafa Efendi’den de feraiz tahsil etti.

Bir süre Konya Hukuk Mektebi’ne devam etti ise de mektebin kapanması ve ardından İstiklal Savaşı’nın çıkması üzerine, bu tahsilini yarım bırakmak mecburiyetinde kaldı, askere alındı. On yıl subay olarak askerlik yaptı ve üsteğmen olarak terhis oldu. Bir süre ticaretle iştigal etti. O yıllarda üst üste devam eden kuraklık yılları sebebiyle pek çok ticaret erbabı gibi, Ahmet Efendi de ticareti bırakmak mecburiyetinde kaldı. 1928 yıllarında, tapu dairesine memur olarak girdi. Otuz yıl hizmetten sonra, 1958 yılında emekli oldu. Bu yüzden Konya’da Tapucu Ahmet Efendi unvanıyla anıldı.

Emeklilik yılları tetkik ve tetebbuatla geçti, pek çok istekli gence evinde feraiz okuttu. Evleri, Hoca Habib Mahallesi’nde toprak damlı kerpiç bir evdi. Hanımı ile burada otururlardı. Mütevazı, halim-selim ve nezih bir insandı. Bazı arkadaşlarla bir süre kendisinden feraiz okumaya başlamıştık, okulla birlikte yürütemedik, sonra boşlamak zorunda kalmıştık.

1968 yılında yağmurlu ve fırtınalı bir kurban bayramında 12 Mart günü evlerinin yıkılması üzerine hanımıyla birlikte vefat etti. Kabri, Üçler Kabris-tanı’ndadır.

Merhum, Konya’da feraizi en iyi bilenlerden birisi idi. Ahmet Efendi’nin Eşi Sıdıka Hanım’dan Zeki ve Habib adında iki oğlu, Râşide adında da bir kızı vardır.

KAYNAKLAR

– Arabacı, a.g.e. s. 275;
– N. Yalçın Dikilitaş, “Günümüzde Unutulan Değerli İki İnsan; Enişte-Kayınbirader M. Tevfik Efendi ve Tapucu Ahmet Efendi”, İpek Yolu Özel Sayı, VII, 2004, s. 165-167.