Hacı Hafız Mehmet Efendi

Hacı Hafız Mehmet Efendi
(ö. 1288/1871)

Sille’de doğdu. Doğum tarihi malum değildir. Büyük Ali Efendi’nin oğludur. Sıbyan mektebini bitirdikten sonra hafız oldu, ondan sonra Konya’ya gelerek medrese tahsilini Müftü Abdü-lehad Efendi’den tamamlayarak icazet aldı. Tahsiline Amasya ve Manisa da devam etti. Hat hocası da Silleli Osman Hâki Dede’dir.

Hacı Hafız Mehmet Efendi, yirmi beş yıl kurduğu Hacı Hafız Mehmet Efendi Medresesinin müderrisliğini yaptı. Oğlu Musa Kazım Efendi’ de Sille Medresesi’nin son müderrisidir.

Sülüs, nesih, ta’lik yazılar yazdı. Hacı Hafız adıyla anılan Mehmet Efendi, içi dışı düzgün, keramet ve zühd ü takva sahibi bir zat olarak tanındı. Çok güzel levhalar yazdı ve pek çok talebe yetiştirdi.

1288/1871 yılında vefat etti ve Sille’de Aşağı Mezarlık’ta toprağa verildi. Oğlu Musa Efendi de Sille’nin büyük âlim ve hattatlarındandır.

KAYNAKLAR

Veli Sabri Uyar, Defterleinden, Haz. Mahmut Sural, Konya’nın Sesi, 4 Kasım 1978.
Mehmet Azimli , “Hacı Hafız Mehmet Efendi” , Konya Ansiklopedisi, 2012, s.3/84-85