Hacı Haki Efendi

Hacı Haki Efendi
(1887-1975)

Hacı Haki Efendi

Hacı Haki Efendi

1887 yılında Türkistan’da doğdu. Türkistan mücahitlerindendi. Ülkesinin düşman tarafından istila edilmesi üzerine, Türkiye’ye hicret etti ve vefat edinceye kadar Konya’da ikâmet etti. Arapça ve Farsça bilen Haki Efendi, başta Hacı Tahir Efendi olmak üzere pek çok insana Farsça öğretti.

Aynı zamanda şair olan Haki Efendi’nin Farsça ve Türkçe şiirleri vardı. Vefasızlığını gördüğü dostlarına şöyle seslenir:

Men Hakiyem nâr istemez
Aldatıcı yar istemez
Virane kalsın bu gönül
Tamire mimar istemez.

Başka bir dörtlüğü de şöyledir:

Âşıkım bir yâre ben küfrile iman istemem
Teşneyim bir derde ben vaslile hicrân istemez
Ben ki cananın muhabbet neş’esinden mahrumum
Pes bana cânân nedir can ile cânân istemez.

Cevizaltı’nda Müftü Abdullah Efendi Mescidi’nin evinde ve Ovaloğlu’nda oturan Hacı Haki Efendi, 6.9.1975 tarihinde vefat etti ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi. Kabri, Hacı Veyiszade Mustafa Kurucu Hoca’nın kabrinin hemen güney doğusundadır.

Kabir taşı kitabeleri şöyledir:

Nâ ümît değilim
Afv-ü mağfiretinden Mevlâ zira ki
Bire iki demedim asla.
Türkistan mücahidlerinden Hacı
Haki İzler Ruhuna Fatiha.
D. 18S7-Ö. 6.9.1975.