Hacı Lokman Efendi

Ilgın Müftüsü Hacı Lokman (Beştav) Efendi
(1285/1868-1944)

1285/1868 yılında Kafasya’da doğdu. Babası Hacı Bey Efendi’dir. Eski Elektrik İşletme Muhasebecisi Mehmet Ali Bey’in babasıdır. Önce memleketinde Dağıstan’ın en büyük âlimlerinden okuyup icazet aldı. Daha sonra memleketinden ayrılarak Hicaz’a gitti. Orada Şeyh Ali Tahir’in derslerine devam ederek ikinci bir icazet de ondan aldı.

1890 yılında Türkiye’ye hicret eden Hacı Lokman Efendi Konya’ya yerleşti. Önce Sephavan Mahallesi’nde Mecidiyeler’in evinde oturdu. Sonra Abdülhamid Han’ ın Beyhekim Mahallesi’ nde kendisine tahsis ettiği yere bahçeli bir ev yaptırarak buraya yerleşti. Eğinli Hacı Rıza Efendi’nin kızı Zekiye Hanım’la evlendi. Bundan sonra iki defa daha hacca gitti. Mısır, Mekke, Medine, Halep, Şam ve Beyrut’ta ilmî tetkiklerde bulundu. Konya’da muhtelif komisyonlarda çalıştı. Dolap-pare Mahallesi’nde Namık Paşa Camii’nde İmam-hatiplik, medreselerde müderrislik, Konya Erkek Sanat Okulu’nda müdürlük, Akşehir’de müftülük yaptı. Son olarak da Ilgın Müftüsü Abdullah Hilmi Efendi’nin vefatı üzerine Ilgın Müftülüğü’ne getirildi.

Muhtelif hayır cemiyetlerinde, Konya Donanma Cemiyeti Başkanlığı’nda bulundu. Kapı Camii’nde Halka tesirli vaaz ve nasihatlar yaptı. Din ilimleri yanında mantık, hikmet ve astronomi gibi ilimlere de âşinâ olan Hacı Lokman Beştav, hizmetlerinden dolayı kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile de taltif edildi.

Hacı Lokman Beştav, Ilgın Müftüsü iken orada 22.6.1944 tarihinde vefat etti ve cenazesi Konya’ya getirilerek Musalla Kabristanı’nda toprağa verildi.

Kabir taşı kitabesi şöyledir:

Ilmile geçirdi ömrünü
Giderken seçti o recep ….
Kafas’tan Konya’ya aşk ile geldi
Aşkıyla nur oldu göğe yükseldi
Ilgın Müftüsü Hacı Lokman Beştav murada erdi
Ey zâir Fatihan ruhuna ersin
Sana Cennet’ten tebessüm versin.
22.6.1944

KAYNAKLAR

Es, Muhtasar (Haz. Uz), s.1/87;
Uz, “Beştav, Lokman”, Konya Ansiklopedisi, 2011, s. 2/90.
Uyar, Bilginler, S.131-132, s. 33.