Hacı Mustafa Efendi

Özdemirî Hacı Mustafa Efendi
(ö. 1259/1843)

Aslen Karaman’ın Başkışla Bucağına bağlı Özdemir köyündendir. Tahsiline Karaman’da başlayan Mustafa Efendi, tahsilini Hadim’de Şehit Ahmet Efendi’de tamamlayarak ondan icazet aldı.

Şimdiki İstanbul Caddesi üzerinde, yıkılan Fenni Fırın’ın arkasında Köprübaşı’na giden yol üzerindeki Diğin Camii önündeki yer olan Özdemirî Medresesi, 1843 yılından önce Özdemirî Mustafa Efendi tarafından yaptırıldı. Bu medrese, daha sonra müderrisliğini yapan Başaralızade İbrahim Hakkı Efendi tarafından genişletilerek yeniden ihya edildi.

Uzun Hoca namıyla da anılan Özdemirî Mustafa Efendi’nin kurduğu bu medresede Müsevidzâde Müftü Abdullah Vahdi Efendi ve Müderris Molla Salih efendiler gibi pek çok âlim yetişti. Medrese yıllarca Konya’da akademi gibi çalıştı ve buradan pek çok ünlü hattat, müzehhip, mücellit ve müderris yetişti. 1923 yılında medrese Düyûn-ı Umumiye binası olarak kullanıldı. 1929 yılında da yıktırıldı.

Âlim fazıl bir zat olan Mustafa Efendi, 1259/1843 yılında vefat etti ve Mevlâna Haziresi’ne defnedildi. O zamanlar vefatı Konya’da büyük üzüntü yarattı.

KAYNAKLAR

Arabacı, a.g.e. s. 362;
Uyar, Bilginler, a.g.dizi yazı, 1950, 139-140/5.
Önder, a.g, e. s. 46; 1303 tarihli icazetname.