Hacı Şaban Efendi

Silleli Hacı Şaban Efendi
(1282/1865-1363/1947)

1282/1865 yılında Sille’nin Orta Mahallesi’nde doğdu. Sille’nin âlim ve hattatlarından Hacı İbrahim Faik Efendi’nin oğludur. Sille ve Konya medreselerinde okudu. Hattatlığı Hacı Vacid Efendi’den öğrendi.

Sülüs, nesih ve talik yazılar yazdı. Birçok risale, levha, icazetname ve kabir taşı kitabeleri kaleme aldı. Sibyan mektep hocalığı, Orta Mahalle Camii hocalığı ve vaizliği yaptı.

30 Ramazan 1363/1947 tarihinde vefat etti. Sille Aşağı Mezarlığı’nda metfundur.

KAYNAKLAR

Uyar, Hattatlar, S. 135/136, s. 15-16.