Hadimli Hacı Rasih Efendi

Hadimli Hacı Rasih Efendi
(ö. 1270/1854)

Hadim’de doğdu. Ebu Said Muhammed Hâdimî’nin torunu, Konya ve Hadim müftülüklerinde bulunan Şehit Ahmet Efendi’nin oğludur. Annesi de, Konya Müftüsü Bağlıcalıoğlu Hacı İbrahim Efendi’nin kızıdır.

Türk Dili ve Edebiyat Ansiklopedisi doğum yılını, 1822 olarak verirken Bahaddin Kahraman da Rasih Efendi’nin doğum yılını, 1238/1822, vefat yılını da 1876 olarak verir. Doğum yılına göre onun, 1244/1828 yılında Abdülahat Efendi’de tahsilini tamamlamış olması mümkün değildir. Bu durumda verilen tarihlere şüpheyle bakmak gerekir.

İlk tahsilini müteakip, babasından ve zamanının ilim adamlarından okuyup icazet aldıktan sonra, memuriyet hayatına atıldı. Salise rütbesi ile Cidde mutasarrıfığı ve Tarsus Kaymakamlığında bulundu. Memuriyeti bıraktıktan sonra, Sultan Selim ve Şerafeddin Camilerinde ders okuttu ve pek çok talebe yetiştirdi.

Kendisi de Mevlevi olan Hacı Rasih Efendi’nin eşi de Mevlâna Celâleddin-i Rumi torunlarından Said Efendi’nin kızı Nesibe Hanım’dır. Divan şiiri tarzında şiirleri vardır. Şiirde oldukça başarılıdır. Pek çok kitabede tarih düşürmüştür.

1270/1854 yılında vefat eden Rasih Efendi, Mevlâna Dergâhı Haziresinde metfundur. Şair ve tanınmış eğitimcilerimizden Raşit Usman, Hacı Rasih Efendi’nin torunudur.

Hacı Rasih Efendi, Konya’da bilgili ve ahlaklı bir zat olarak tanınmıştır.

KAYNAKLAR

Hadimioğlu, a.g.e. s. 125-126;
1973 Konya İl Yıllığı, s. 309;
Uz, Konya Kültürüne Hizmet Edenler, Konya 2003, s. 81;
Türk Dili ve Edebiyatı, 1990, s.283.
Bahaddin Kahraman a.g. makale, s. 283.