Hadimli Hüseyin Hamid Efendi

Hadimli Hüseyin Hamid Efendi
(d.1273/1856- ö. ?)

1272/1876 yılında Hadim’de dünyaya geldi. Babası Seyyid Mehmet Emin Efendi’dir. Babası tarafından Abdülkadir Geylânî, annesi tarafından da Şeyh Seyyid Sadettin el-Civâbî hazretlerine mensuptur.

İlk tahsilini memleketinde ikmal etti ve hafız-ı Kur’ân olduktan sonra, İstanbul’da Beya-zıd Camii dersiamlarından Hadimli Mehmet Nuri Efendi’nin derslerine devam ederek icazet aldı.

1305/1889 yılında girdiği imtihanı kazanarak Beyazıt Camii’nde sarftan tedrise başladı. 1905 yılında da icazet vermeye muvafak oldu. 1312/1894 yılında ibtida-i Hariç, 1321 /1903 yılında Hareket-i Hariç İstanbul rüusuna nail oldu. Dördüncü rütbeden Osmanlı Nişanı ile liyakat madalyası ile taltif edildi. 1914-1924 yılları arasında Huzur Dersleri’ne muhatap olarak katıldı. İstanbul’da “Koca Hafız” adıyla anıldı. Vefat tarihi tespit edilemedi. 1924 yıllarından sonra vefat ettiği tahmin edilmektedir.

KAYNAKLAR

Ebu’l-Ula Mardin, a.g.e. s. 270; Numan Hadimioğlu, a. g.e. s. 138.