Hadimli Mustafa Hilmi Efendi

Hadimli Mustafa Hilmi Efendi
(1261/1845-1930)

1275/1858 yılında Taşkent ilçesinde doğdu. Babası çiftçilikle uğraşan Hüseyin Efendi’dir. İlk tahsilini doğduğu yerde yapan Mustafa Hilmi Efendi, medrese tahsiline Hadim’de başladı. Daha sonra İstanbul’a giderek orada Sinan Paşa Medresesi’nde okudu. Beyazıt Camii’nde de Karacasulu Hafız Ali Efendi’nin derslerine devam ederek 1298/1881 yılında icazet aldı.

1304/1887 yılında da Beyazıt Camii’nde ders okutmaya başladı. 1313/1895 yılında da talebelerine icazet vermeye muvafak oldu. 1326/1910 yılından 1333/1917 yılında kadar Huzur Dersleri’ne muhatap olarak katıldı. Musıla-i Sahn derecesiyle Haydar Paşa Medresesi müderrisliğinde de bulundu. 1930 yılında vefat etti.

KAYNAKLAR

– Numan Hadimioğlu. a.g.e. s. 136-137;
– Huzur Dersleri, İstanbul, 1966. s. II – III /271