Hadimli Said Yılmaz Efendi

Hadimli Said Yılmaz Efendi
(1288/1871-1949)

1288/1871 yılında Hadim’de dünyaya geldi. Babası Hadim ulemasının ileri gelenlerinden Büyük Mehmet Efendi’dir. İlk ve Rüştiye tahsilini Hadim’de yaptı. Hususi surette babasından Arapça ve Farsça öğrendi. Hadim medreselerine devam edip icazet aldı.

İyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Said Efendi, Konya’da açılan Kadılık imtihanını kazandıktan sonra on yıl Hadim kadılığında bulundu. Şer’iyye Mahkemelerinin kaldırılmasından sonra da bir süre Adliye Baş Kâtipliğinde görev yaptı.

Uzun yıllar Hadim medreselerinde Mecelle, fıkıh ve feraiz okuttu, pek çok talebe yetiştirip icazet verdi. Said Efendi, medreseler kapatıldıktan sonra da hususi surette pek çok gence Arapça ve Farsça okuttu.
Bu dönemde, Hadim Türk Terakki Anonim Şirketi’ni kurarak bu şirketin üç yıl müdürlüğünü yaptı. Hadim kaza olduktan sonra tapu memurluğu ve Türk Hava Kurumu muhasipliğinde bulundu.

Emekli öğretmen ve yazar Edip Yılmaz’ın babası olan merhum, oğlunun öğretmen olmasından sonra Konya’ya geldi, vefatına kadar da Konya’da kaldı. Ömrünün son demlerine doğru başladığı Kur’ân tefsirini bitirmeden, 1949 yılında vefa etti ve Üçler Kabristanı’nda toprağa verildi.

KAYNAKLAR

– Hadimioğlu, a.g.e. s.129.
– Uz. “Hadimli Said Efendi”, Konya Ans. , 4/139